Aktuality

Přijímáme dostatek vitamínu D stravou?

Opakovaně je upozorňováno na zjištění, že přívod vitaminu D dietou je pro populaci v ČR relativně nízký. Je tomu tak i v dalších okolních zemích. Dříve se věřilo, že 5 ug na osobu a den (= 200 IU) dostačuje k pokrytí potřeb organizmu, protože zbytek si tělo vytvoří po ozáření kůže UVB paprsky slunce. Nové poznatky ale ukazují, že k dosažení minimální vhodné koncentrace vitaminu D v krevním séru ( 50 nmol 25-hydroxyvitamínu D / litr) je potřeba přijmout dietou asi 20 ug vitaminu D (= 800 IU).

Řada informací je zveřejněna na webových stránkách SZÚ:  
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/vitamin-d-v-potravinach

A určité mapování, zda na trhu najdeme potraviny obohacené (fortifikované) vit.D před časem provedlo CZVP SZÚ (viz stránka SZÚ k vitaminu D) a informace využil i server Vitalia (https://www.vitalia.cz/clanky/velky-prehled-potraviny-obohacene-vitaminem-d/)

2. ročník Konference výživových poradců

Dne 13. 10. 2018 (sobota) proběhne v moderních prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně již              2. ročník odborné Konference výživových poradců. 

Konference bude věnována významu lidské mikrobioty (dříve mikrobiom) a jejímu vlivu na trávení, fyzické a duševní zdraví. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak lze vhodnou skladbou výživy, využitím suplementace a dalších postupů pozitivně ovlivnit trávení, zdraví a kondici našich klientů a obeznámit posluchače s nejnovějšími poznatky v této oblasti, které jistě využijí ve své výživově-poradenské praxi.  

Na konferenci vystoupí zkušení odborníci v oblasti výživového poradenství a zdravotní prevence. 

Program a další informace najdete ZDE