Využití moderních výživových směrů a trendů v praktických kontextech a souvislostech

3. ročník Konference AVP ČR

2. 11. 2019, Praha 


Proč Konference AVP

 • Celkem 13 let působení na poli výživy a sdružování Výživových poradců-profesionálů napříč ČR a SR
 • Špičkoví odborníci a popularizátoři v oblasti specifického využití různých způsobů stravování pro konkrétní účely
 • Posouzení (ne)vyhodnosti určitých způsobu stravování v kontextu dané specifické situace - pro různé věkové skupiny, zdravotní stav, míru pohybové aktivity, sportovní zaměření, individuální "metabolickou typologii", atd.
 • Odborné závěry a doporučení (v souladu s tzv. Evidence based medicine/nutrition) odborníků, kteří se dané oblasti zároveň PRAKTICKY věnují
 • Bohatá výstavka partnerů Konference - možnosti navázání kontaktů, vzorky, ochutnávky ...

Pro koho je tato Konference určena

 • Aktivní výživové poradce, Nutriční terapeuty, Fitness trenéery a další pracovníky v oblasti výživy
  jako součást jejich celoživotního odborného vzdělávání a rozšírění svého pracovního portfolia
 • Aktivní zájemce o výživu, zdraví a prevenci, a podporu své výkonnosti díky využití různých způsobů stravování
  za účelem rozšíření svého vzdělání a osvojení si konkrétních doporučení využitelných ve své každodenní praxi

PROGRAM KONFERENCE

 

8:30 - 9:00    Registrace účastníků  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9:00 – 9:45   Ondřej Nývlt 

Zahájení Konference -  Úvod do problematiky moderních výživových směrů 

Které výživové směry mají smysl v patřičných kontextech v rámci našich zeměpisných a kulturních podmínek; jaké ortodoxní výživové směry mají oporu v klinických studiích; co na to "říká" praxe klinického testování klientů ve výživovém poradenství ; jaké jsou teoretické a empirické východiská základních výživových principů v naší moderní kultuře. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

9:45 – 10:30   Jan Vyjídák

Můžeme omezováním příjmu sacharidů skutečně dosáhnout trvalé změny hmotnosti a úpravy zdravotního stavu?

Jaké jsou nejnovější poznatky o (ne)výhodách nízkosacharidové stravy v kontextu různých zdravotních komplikací (metabolický syndrom); jaké jsou její reálné výsledky v praxi; kdy se vyplatí sacharidy redukovat a proč; jaké jsou specifika tohoto způsobu stravování a jakým nejčastějším omylům se vyhnout.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


10:30 – 11:00   Coffee Break, prezentace partnerů semináře

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11:00 – 11:45   Marie Skalská  

(Ne)Smyslnost různých výživových směrů a trendů u sportující mládeže.

Jaké jsou nejčastější chyby ve výživě sportující mládeže; proč často inklinují k různým výživovým alternativám a moderním trendům; jaké jsou možné výhody a rizika ortodoxního následování určitého výživového směru; na co by se měli mladí sportovci nejen ve své výživě primárně zaměřit a jak v praxi ověřit správnost jejich postupů (možnosti objektivní i subjektivní diagnostiky).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11:45 -12:30    Kateřina Boesenberg 

Pomůže „očista“ v zlepšení našeho zdravotního stavu a výkonnosti?

Proč v sobě máme zakořeněné tendence se různými způsoby „očišťovat“; jaký je (tradiční) význam různých staro-nových „očistných“ forem (půsty, hladovění, bylinné čaje a extrakty, apod.); které tyto formy jsou dle současných poznatků potenciálně prospěšné, a které naopak značně rizikové pro naše zdraví; jaké jsou objektivně prokázané účinné metody řízené detoxikace v širším slova smyslu; možnosti využití specifických bylin či nástrojů moderní naturopatie s pozitivním vlivem na detoxikační a antioxidační systémy v lidském těle. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12:30 - 13:30    Přestávka na oběd

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

13.30 – 14:15   Ján Staš

Praktické využití nízkosacharidové a ketogenické stravy ve sportu

Historie a původní význam ketogennní diety; hlavní důvody jejího uplatňování ve (vrcholovém) sportu; jaké jsou (objektivně měřitelné) potenciální výhody této stravy nejen ve sportu; jak principiálně správně aplikovat ketogenní dietu abychom maximalizovali její výhody a minimalizovali možná rizika; co není ketogenní stravování a jakým hlavním chybám se v praxi rozhodně vyhnout.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

14:15 – 15:00  Martin Jelínek  

Může být vegetariánství či veganství odpovědí na některé zdravotní (a jiné) problémy současné populace?

Proč je rostlinná strava stále více populární napříč celým spektrem západní populace; jaké jsou její potenciální zdravotní a další benefity; jakým lidem typologicky může tento způsob stravování vyhovovat a kdy může naopak škodit; jak individuálně vhodně a dlouhodobě udržitelně provozovat tento způsob stravování

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:00 - 15:30   Coffee Break 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:30 - 15:45   Petr Fořt 

Názory a komentáře experta na různé výživové směry a možnosti jejich praktické aplikace

Jaký je pohled experta na moderní využívání různých výživových směrů a trendů ve výživovém poradenství a mezi širokou veřejností? Kam se ubírá naše stravování a jakým způsobem bychom měli o naší výživě začít přemýšlet? 
Komentáře jednoho z největších expertů na výživu v ČR, autora mnoha známých publikací a receptur doplňků stravy, mimo jiné také autora známé publikace "K čemu jsou nám diety".  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:45 – 16:00   Ondřej Nývlt 

Závěr konference: Shrnutí hlavních výstupů z Konference a možnosti jejich zařazení v běžné praxi

 

*Případná zména programu vyhrazena 

Přednášející

Kateřina Bosenberg, BHSc, Adv ND, Dip Nut

Klinický naturopat a nutriční terapeut, předsedkyně České Naturopatické Společnosti
Oborům nutriční výživy a celostní přírodní medicíny se začala věnovat v roce 2001 na Australasian College of Natural Therapies (Sydney, Austrálie). Odborné obory klinické naturopatie a klinické nutriční medicíny pak začala profesně studovat v roce 2003 na známé Nature Care College v Sydney. Po jejich dokončení si rozšířila vzdělání o diplom z univerzity Charlese Sturta v oboru zdravotnictví – alternativní medicína, který obdržela v roce 2007. Od roku 2013 se věnuje postgraduálnímu vzdělávání s Institute for Functional Medicine (Institutem pro Funkční medicínu). Roku 2005 si založila vlastní soukromou praxi a spolupracovala s naturopatickými klinikami různého zaměření a to až do počátku roku 2010, kdy se přestěhovala ze Sydney do Prahy, kde v současnosti vede privátní praxi. S více než 15 letou praxí v oboru vypracovala řadu léčebných programů, které aplikují principy klinické naturopatie a funkční medicíny.

MUDr. Marie Skalská

Zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu
Lékařka zabývající se sportovní medicínou a nutricí v pražském Centru sportovní medicíny www.centrumsportmed.cz, lektorka workshopů aktivního životního stylu www.profitinstitut.cz, přednášející na FTVS UK, instruktorka cvičebních lekcí, maminka 3 rostoucích sportovců. Ve své přednášce se zaměří na hlavní zásady, CO a KDY patří do jídelníčku rostoucího sportovce, tak aby podával optimální výkon na hřišti ve škole.

Mgr. Jan Vyjídák, LL.M. MSc.

advokát a nezávislý poradce v oblasti výsledků lékařské péče a procesní optimalizace ve zdravotnictví
Od roku 2016 spolupracuje s českými a slovenskými lékaři mimo jiné i v rámci zdravotnického think-tanku Globopol. Během studia ve Velké Británii se věnoval zdravotnickému právu a řízení ve zdravotnictví. Následně pak spolupracoval s předními britskými lékaři a nemocničními týmy na zlepšování zdravotní péče. Společně s kolegy z nemocnice Papworth Hospital získal cenu Association for Business Psychology za nejlepší transformační projekt roku 2015. Specificky se zaměřuje na medicínu a výživu založenou na důkazech, zdravotnická data, klinické a epidemiologické studie a také obecně na problematiku spojenou s inovacemi ve zdravotnictví a s fungováním zdravotnických systémů. Je zakladatelem webu Neslazeno.cz, který chce být nejspolehlivějším zdrojem kvalitních informací o nízkosacharidové stravě v českém jazyce. Je také spoluautorem odborných článků na téma nízkosacharidové stravy a průmyslového zpracování potravin.

MUDr. Ondřej Nývlt

Více-prezident AVP ČR, předseda Eticko-vzdělávací komise AVP
Lékař, výživový specialista, předseda vzdělávání Světa Zdraví. Dřive pracoval v IKEM na kardiochirurgii, prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp a Dohme. Nyní se věnuje vzdělávání specialistů Světa zdraví. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s výživovým poradenstvím. Taktéž se účastní vývoje nových doplňků stravy. "Jako lékař jsem přesvědčen, že výživa je skutečným klíčem ke zdraví. Když náš organizsmus dostane vše, co potřebuje, poradí si i s řadou problémů sám".

Ing. Matin Jelínek

Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC, autor aplikace ZOFapp
Výživový poradce, autor sedmi knih a nutriční aplikace ZOFapp, která slouží jako osobní a rodinný asistent stravování. Výživě v praxi se věnuje již 20 let, zaměřuje se na celostní poznání s cílem individuálního přístupu ke stravě. Je autorem a lektorem kurzů zabývajících se vztahem kvality stravování a zdraví, které každoročně absolvuje tisíce zájemců z celého světa."

RNDr. Petr Fořt

přední český expert na výživu a využití různých výživových směrů
Odborník ve výživě s praxí v klinické biochemii, imunochemii a především sportovní fyziolog, biochemik a dietolog vrcholového sportu s 20tiletou praxí. Autor vědeckých prací, zabývajících se fyziologií, biochemií a výživou ve vrcholovém sportu. Autor 23 knižních publikací, věnovaných celé oblasti výživy. Více než 20 let praxe jako autor receptur speciálních doplňků stravy, posledním je „společenský funkční nápoj Smarty“. Angažuje se v popularizaci zdravé výživy, v řešení obezity a dětské výživy, připravuje kritickou analýzu aktuální výživy a specifických výživových stylů.

Bc. Ján Staš

Výživový poradce, člen Výboru AVP ČR, sekretář pro vědeckou činnost
Ve sportovním prostředí aktivně (jako sportovec, trenér, výživový poradce) působí skoro už skoro 10 let. Od roku 2014 se věnuje lektorské činnosti zejména v kurzech pro výživové poradce se specializací na sportovní výživu, doplňky stravy a sportovní zátěžovou diagnostiku. V roce 2015 spracoval ve spolupráci s CASRI Institutem individuální case study zaměřenou na komplexní ovlivnění energetického metabolismu v důsledku různých způsobů stravování (včetně známé ketogenní diety).

Vstupenky 

Běžná cena
990 Kč
platí do 30.9.
Vstup na Konferenci
Certifikát o absolvování Konference
Výstupy z přednášek a slidy formou pdf
Občerstvení v průběhu akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů Konference
Nečlen AVP
1090 Kč
platí od 1.10. do 31.10.
Vstup na Konferenci
Certifikát o absolvování Konference
Výstupy z přednášek a slidy formou pdf
Občerstvení v průběhu akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů Konference

Další informace 

Místo

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3-Žižkov

Doprava

Od stanice metra Hlavní nádraží (trasa C) pěšky (cca 10 minut) nebo tramvaj 26 (zastávka Husinecká); ............................................................... ze stanice metra Náměstí Míru (trasa A) bus 135 (zastávka Nám.Winstona Churchilla)

Parkování

přímo v areálu školy VŠE


Ján Staš

kontaktní osoba
email: aliance@aliance-vyziva.cz, 777 632 267

Partneři Konference


Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz