Správná péče o mikrobiom
pro fyzické i duševní zdraví

2. ročník Konference výživových poradců

13. 10. 2018
Masarykova univerzita v Brně

Pro koho je konference určena:

  • Aktivní výživové poradce AVP
    Jako součást jejich tzv. celoživotního vzdělávání
  • Výživové poradce a další zájemce o výživu
    Nečleny AVP za účelem seznámení s aktuálními výživově-poradenskými tématy zpracovanými uznávanými odborníky ve výživě
  • Nutriční terapeuty a vyznavače tzv. zdravé výživy
    Za účelem osvojení konkrétních výstupů a závěrů konference v každodenní výživově-poradenské praxi

Konference bude věnována především významu lidské mikrobioty (dříve mikrobiom) a jejímu vlivu na trávení, fyzické a duševní zdraví. 
Hlavním cílem Konference je ukázat, jak lze vhodnou skladbou výživy, využitím suplementace a dalších postupů pozitivně ovlivnit trávení, zdraví a kondici našich klientů a obeznámit posluchače s nejnovějšími poznatky v této oblasti, které jistě využijí ve své výživově-poradenské praxi.  

Na konferenci vystoupí lékaři, dlouholetí a zkušení odborníci v oblasti výživového poradenství a zdravotní prevence. 

PROGRAM KONFERENCE:

 

9:00 – 9:15    Ing. Ivan Mach, CSc. 

Zahájení konference: postavení a směřování AVP ve výživovém poradenství v ČR. 


 

9:15 – 9:45    MUDr. Dana Maňasková

Výživa v prenatálním a postnatálním období: vliv přirozeného porodu a (ne)kojení na následné fyzické a duševní zdraví dítěte, jak se vhodně připravit na početí, vhodné doplňky stravy v prenatálním a postnatálním období


 

9:45 – 10:15    Ing. Hana Poskočilová

Partnerská prezentace firmy Goldim: Srovnání kozího a kravského mléka z hlediska složení, učinku na střevní mikrobiotu a uplatnění v dětské výživě. 


 

10:15 – 10:45   Ing. Hana Střítecká, PhD. 

Zdravý dětský jídelníček: jak vhodně vybírat mezi potravinami určenými pro děti, limitní množství rizikových látek v dětském jídelníčku.   


 

 10:45 – 11:00   Coffee Break, prezentace partnerů konference

 


 

11:00 – 11:30   Ing. Ivan Mach, CSc. 

Výživa a sportovci: jak posílit vstřebávání živin a biologickou dostupnost potravin a doplňků stravy, prevence zánětů střev a dalších zdravotních komplikací způsobených vysokou sportovní zátěží či nevhodnými stravovacími postupy  


 

11:30 – 12:00   PharmDr. Richard Pfleger

Mikrobiota, výživa a duševní zdraví: jaké potraviny, resp. složky potravin prokazatelně škodí duševnímu zdraví dětí i dospělých, jak předcházet mnoha mikrobiotou zprostředkovaným duševním poruchám a nemocem, potraviny s pleiotropním účinkem na fyzické i duševní zdraví


 

12:00 – 12:30    Ing. Janka Trebulová

partnerská prezentace firmy Sepea: Jak reagovat ve výživovém poradenství na vzrůstající výskyt potravinových alergií a intolerancí – co jsou to potravinové alergie, intolerance a senzitivity, jaké rizika znamenají pro současnou populaci, možnosti jejich objektivního stanovení a zhotovení vhodného jídelníčku  


 

12:30 – 13:30    Pauza na oběd,  prezentace partnerů konference

 


 

13:30 – 14:00    MUDr. Ondřej Nývlt

Zkušenosti s klienty SZ: praktická aplikace nejnovějších poznatků z oblasti v oblasti zdraví a prevence, jaké účinné metody se poradcům nabízejí ve výživově poradenské praxi.


 

14:00 – 14:30    Bc. Pavel Grasgruber

Porovnání odlišných způsobů stravování na celkové zdraví populačních skupin: jaké jsou společné znaky prevence moderních civilizačních nemocí, praktická doporučení pro skladbu jídelníčku.


 

14:30 – 15:00    Ing. Ivan Mach, CSc.

Závěr konference: shrnutí hlavních výstupů a jejich praktická aplikace ve výživovém poradenství

 

Přednášející


Ing. Ivan Mach, CSc.
Ing. Ivan Mach, CSc.
prezident AVP, odborný garant kurzů Nutris

Již od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice. Za tu dobu napsal a lektoroval nespočet odborných i populárně-naučných knižních publikací, článků, skript a přednášek. Ve své praxi je znám především jako popularizátor fitness a zdravé výživy „na všech frontách“. Prezident české Aliance výživových poradců a odborný garant certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris .

MUDr. Dana Maňasková
MUDr. Dana Maňasková
asistující lékař-dietolog v Centru preventivní medicíny Praha

Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s praxí na mnoha odděleních, převážně s tématikou výživy. V současné době je částečně na rodičovské dovolené, překládá a tlumočí libovolná medicínská témata z angličtiny a němčiny, pracuje v Centru preventivní medicíny a zároveň je školitelem a výživovým poradcem systému Metabolic balance.

Ing. Hana Poskočilová
Ing. Hana Poskočilová
spolumajitel firmy Goldim, odborník pro speciální výživu

Spoluautorka 19 patentů, užitných vzorů a 248 receptur potravin pro speciální výživu, včetně kojeneckých mlék a kaší na bázi kozího mléka. Po absolvování VŠCHT, roční studijní stáže a postgraduálního studia na téže škole pracovala jako výzkumný pracovník VÚ mlýnsko-pekárenského průmyslu a VÚ potravinářského průmyslu. Od r.1992 je spolumajitelkou vývojové a výrobní společnosti, kde z pozice výkonné ředitelky řídí i skupinu firemního vývoje.

Ing. Hana Střítecká, PhD.
Ing. Hana Střítecká, PhD.
předseda Etické a vzdělávácí komise AVP, lektor a pedagog

Povoláním vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Obrany v Hradci Králové, členka výboru Aliance výživových poradců ČR i lektorka kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Je známá také svými aktivitami v rámci projektu „s dětmi proti obezitě“ a v rámci sdružení „Zdravá potravina“

PharmDr. Richard Pfleger
PharmDr. Richard Pfleger
výživový poradce, farmakolog, autor receptur doplňků stravy a léčiv

Během své bohaté kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Mimo to se věnuje také konzultační činnosti se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých specifických typů onemocnění.

Ing. Jana Trebulová
Ing. Jana Trebulová
výživový poradca NUTRI FOOD PLAN, odborný zástupce firmy Sepea

Absolventka Střední zdravotnické školy v Trenčíně obor zdravotnický laborant. Ve studiu pokračovala na SPU v Nitře v oboru Vědecká výživa lidí. Patří mezi první absolventy v tomto oboru. Po ukončení svého studia nastoupila ve společnosti Novartis jako medicínský reprezentant. Blíže k výživě se dostala ve společnosti Nestlé, kde pracovala jako medicínský reprezentant výživy dětí a novorozenců. V minulosti spolupracovala také s INTERKLINIK Vital jako výživový poradce v odborném grantu projektu EU na změnu životního stylu. Spolupráce pokračuje i v současnosti. Vedla kurzy vaření v Radost vařit - Škola vaření v Polus pod názvem "Zdravá bleskovka" a "mňamka pro nejmenší".

MUDr. Ondřej Nývlt
MUDr. Ondřej Nývlt
lékař – výživový poradce, předseda vědecko-lékařské rady Světa zdraví

Předseda vědecko-lékařské rady Světa zdraví. Dřive pracoval v IKEM na kardiochirurgii, prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp a Dohme. Nyní se věnuje vzdělávání specialistů Světa zdraví. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s výživovým poradenstvím. Taktéž se účastní vývoje nových doplňků stravy. "Jako lékař jsem přesvědčen, že výživa je skutečným klíčem ke zdraví. Když náš organizsmus dostane vše, co potřebuje, poradí si i s řadou problémů sám".

Bc. Pavel Grasgruber
Bc. Pavel Grasgruber
výzkumný pracovník Masarykovi univerzity v Brně

V rámci své práce na Fakultě sportovních studií v Brně se zaměřuje na výzkumy v oblasti antropologie (antropometrická studie středoškolské mládeže v Dinárských Alpách v bývalé Jugoslávii), životního stylu (aktuální projekt na středních školách ve 4 moravských krajích), a různými dalšími tématy, které se zabývají vztahy mezi tělesným vzrůstem, obezitou, stravováním, neinfekčními chorobami a fyzickou aktivitou.


Vstupenky

Nečlen AVP
790 Kč
cena platí od 1.9. do 31.9.
Vstup na konferenci
Sborník konference
Občerstvení
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference
Nečlen AVP
890 Kč
tato cena platí od 1.10.
Vstup na konferenci
Sborník konference
Občerstvení
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference

Informace 


Místo

Masarykova univerzita v Brně Komenského nám. 2, 602 00 Brno-střed Posluchárna č. 200

Doprava

Z hlavního nádraží tramvají číslo 4 (směr Náměstí míru), vystoupit na zastávce Komenského náměstí, která je přímo před vchodem do budovy. Pokračovat k posluchárně č.200. Pěšky: z dopravního uzlu Česká se vydáte kolem Ústavního soudu směrem k Červenému kostelu, a hned za ním a za druhým přechodem pro chodce se ocitnete před budovou fakulty. Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše

Parkování


Partneři Konference


Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz