Autor Ivana Kabelková

O autorovi

Poradce pro výživu, člen potravinářské komory a vystudovaný potravinářský technolog (Mendlova univerzita v Brně, obor chemie a technologie potravin). Více jak 10 let působila v potravinářství jako technolog výroby, manažer prodeje, interní auditor pro systém HACCP (systém kontrolních bodů jakosti potravin) a tvorby technických specifikací potravin. Následně absolvovala odbornou praxi v oblasti potravinářské legislativy pro doplňky stravy a potraviny zvláštní výživy. V současné době se intenzivně věnuje zdravému životnímu stylu a výživovému poradenství jako lektorka Aliance výživových poradců.

Nejčastější mýty a omyly ve výživě. Jak rozlišit vlivy potravinářských zájmů?

Mýty o vejcích Se svým vysokým obsahem cholesterolu bývala strašákem, který údajně působí aterosklerózu a je třeba se jim vyhýbat. To, že tuto hypotézu vyvrátila již v roce 1986 rozsáhlá Framinghamská populační studie, se k mnohým laikům i profesionálům dodnes, bohužel, nedoneslo. Dlouhodobá stabilní konzumace vajec v množství dva až čtyřiadvacet kusů týdně nemá na hladinu celkového cholesterolu v krvi vliv. Ta je...

Jaké jsou základní principy nakupování a výběru potravin ?

Pro správné nakupování potravin je důležité nejdříve více porozumět termínu kvalita potravin. Kvalita potravin je soubor definic, které vychází z pojmu „food safety“. Jedná se o hygienicky a zdravotně nezávadné potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené právními předpisy. Základním předpokladem je, že do prodeje může být uvedena pouze potravina, která nepoškodí zdraví spotřebitele, je-li připravena...