Chci se stát členem AVP 


Výbor AVP

Představení členů Výboru

Ing. Ivan Mach, CSc.

Prezident AVP, člen Výboru
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog, je lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Je rovněž zakladatelem Aliance výživových poradců ČR.

MUDr. Ondřej Nývlt

Viceprezident AVP, člen Výboru, předseda Etické a vzdělávací komise
Předseda Vědecko-lékařské rady ve společnosti SUNKINS - Svět zdraví, Ředitel akademie vzdělávání SUNKINS Academy, dříve pracoval na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Nyní se věnuje odbornému vzdělávání specialistů Světa zdraví a dalších výživových poradců, účastní se vývoje nových doplňků stravy. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Přednáší také na JČU, v kurzech pro výživové poradce a na odborných konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.

Člen Výboru
Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Fér potravina, z.s. “čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians).

Bc. Ján Staš

Člen Výboru, sekretář AVP
Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.

Ing. Šárka Hajská

Člen Výboru
Vystudovala hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika. Od roku 2012 je členem Aliance výživových poradců ČR a poradenské činnosti ve výživě se aktivně věnuje. Více než 6 pracovala jako výživová specialistka ve firmě Svět zdraví. Od roku 2014 k výživě a pohybu přidala sebezkušenostní rozvoj zaměřený na zdravou psychiku. Absolvovala několik výcviků různých metod s tím souvisejících a jedné z nich se aktivně věnuje. V současnosti pracuje jako samostatný výživový poradce. Uznává komplexní přístup ke zdraví. Jejím cílem je individuální podpora a spolupráce.

Řekli o nás 

Mojí misí je pomáhat lidem k tomu aby se cítili dobře, byli zdraví a mohli tak vést spokojenější život. Osobně provázím klienty na cestě za optimálním jídelníčkem a životním stylem. Již dvanáct let pracuji s týmem výživových poradců Wellnessia, kteří odvádí špičkovou práci a ročně pomůžeme více než 300 klientům. Moje působení jako lektorka v AVP a předávaní mých zkušeností je jen dalším přirozeným krokem k tomu, aby co nejvíce lidí brzo vědělo o tom, že to co jíme, zásadně ovlivňuje, jak se cítíme a jaký je náš zdravotní stav.

Bc. Monika Divišováředitelka Wellnessia, odborný garant Nutris pro podnikání ve výživovém poradenství

Jako obezitolog jsem uvítala možnost spolupracovat s Aliancí výživových poradců, protože bez dobrých nutričních poradců si nedovedu svoji práci představit. S Aliancí spolupracuji v řadě seminářů a kurzů již několik let a jsem ráda, že mohu své znalosti a zkušenosti předávat touto cestou dál.

MUDr. Dita PichlerováObezitolog – Ob klinika Praha

Kdo jiný by měl veřejnosti pomáhat ve zvládání džungle současné reklamní agitky výrobců a dovozců levných potravin? Pokud jde o primární prevenci v oblasti výživy, zatím neexistuje jiná možnost než ta, kterou nabízí Aliance výživových poradců. Jde sice o instituci nestátní, avšak státem schválenou, jejíž význam v budoucnosti rychle poroste. Tímto vyjadřuji činnosti Aliance plnou podporu.

RNDr. Petr Fořt, CSc.Soukromý výživový poradce, autor řady knih a publikací o výživě, odborný garant Svět zdraví

Má-li se stát ochrana zdraví a prevence současných civilizačních onemocnění opravdu základem zdravotní péče, jak je deklarována v programu Zdraví v 21. století, je třeba klást daleko větší důraz na primární prevenci. Její rozšíření se neobejde bez výrazného zlepšení všeobecné zdravotní gramotnosti především v oblasti metabolických funkcí organismu. Je známým faktem, že např. zvládnutí pandemie obezity není v současných možnostech zdravotníků. Jsem proto rád, že jsme v Alianci výživových partnerů našli partnera, který má zájem o spolupráci na rozvoji primární prevence, ale i našeho programu Prevence 2000, který vychází z programových cílů Světové zdravotnické organizace a z velké části je věnován problematice prevence obezity.

Prim. MUDr. René Vlasákprimář Kliniky preventivní medicíny Praha, lymfolog a chirurg

Jsme rádi, že Face může partnersky spolupracovat s Aliancí výživových poradců ČR při pořádání společných kurzů a seminářů. Jako absolvent FTVS UK, provozovatel jednoho z prvních fitcenter v ČR, celoživotní fanda, sponzor i manažer celé řady úspěšných sportovců si totiž uvědomuji, že jejich úspěchy jsou výsledkem nejenom tvrdého tréninku, ale zcela jistě byly podporovány sportovní výživou, suplementací i pitným režimem.

Dr. Georgis Patenidispodnikatel a sponzor ve sportu, zakladatel sportovní školy FACE Czech

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, přednášející o výživě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích AVP by měla fungovat jako profesní stavovská organizace, která se nejenom stará, ale určitě bude starat i do budoucna o vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých členů tak, aby se mohli stát partnery v komunikaci s lékaři. Ti by se pak nemuseli bát dávat doporučení pacientům, na koho se obrátit. Znamená to ovšem stavět na faktech a ověřených a potvrzených informacích a na "výchově" svých členů nejen v odbornosti, ale i například i v etickém chování. V tom vidím nezastupitelnou úlohu AVP ve vzdělávání, výchově, podpoře svých členů, zastupování členů v jednání s úřady a v neposlední řadě i v kontrole svých členů, tak jak by to mělo být v každé profesní organizaci.

RNDr. Pavel SuchánekInstitut klinické a experimentální medicíny Praha