Staň se členem AVP 


Výbor AVP

Představení členů Výboru

Ing. Ivan Mach, CSc.
Ing. Ivan Mach, CSc.
Prezident AVP, člen Výboru

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog, je lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Je rovněž zakladatelem Aliance výživových poradců ČR.

MUDr. Ondřej Nývlt
MUDr. Ondřej Nývlt
Viceprezident AVP, člen Výboru

Předseda Vědecko-lékařské rady ve společnosti SUNKINS - Svět zdraví, Ředitel akademie vzdělávání SUNKINS Academy, dříve pracoval na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Nyní se věnuje odbornému vzdělávání specialistů Světa zdraví a dalších výživových poradců, účastní se vývoje nových doplňků stravy. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Přednáší také na JČU, v kurzech pro výživové poradce a na odborných konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.
Ing. Hana Střítecká, PhD.
Člen Výboru, předseda Etické a vzdělávací komise

Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Fér potravina, z.s. “čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians).

Bc. Ján Staš
Bc. Ján Staš
Člen Výboru, sekretář AVP

Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.

Ing. Ivana Kabelková
Ing. Ivana Kabelková
Člen Výboru

Poradce pro výživu, člen potravinářské komory a vystudovaný potravinářský technolog (Mendlova univerzita v Brně, obor chemie a technologie potravin). Více jak 10 let působila v potravinářství jako technolog výroby, manažer prodeje, interní auditor pro systém HACCP (systém kontrolních bodů jakosti potravin) a tvorby technických specifikací potravin. Následně absolvovala odbornou praxi v oblasti potravinářské legislativy pro doplňky stravy a potraviny zvláštní výživy. V současné době se intenzivně věnuje zdravému životnímu stylu a výživovému poradenství jako lektorka Aliance výživových poradců.

Představení dalších členů spolku

Etická a vzdělávácí komise 
Revizní komise

Ing. et Ing. Vladimír Klescht
Ing. et Ing. Vladimír Klescht
Člen Etické a vzdělávací komise AVP

Výživě se věnuje téměř 20 let, napsal několik populárně odborných knih a řadu odborných článků. Působí jako prokurista a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko, jehož je zakladatelem. Kromě výživy se Institut Welko zabývá vzděláváním v oboru fitness a Nordic Walking. Identický Institut založil i na Slovensku, kde velmi výrazně pomohl vzestupu zájmu o problematiku výživy, jenž nespočívá v prodeji doplňků stravy. Mimo lektorskou činnost se v rámci časových možností věnuje i praktickému výživovému poradenství. Jeho cílem je dosáhnout zařazení profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací a následně uznání této profese za živnost vázanou.

Mgr. Lea Vršecká
Mgr. Lea Vršecká
Člen Revizní komise AVP

Vystudovala Jihočeskou univerzitu, zdravotně – sociální fakultu. Dříve se vrcholově věnovala bodyfitenss. V současnosti je výživovou poradkyní a osobní trenérkou s praxí 18 let. Je autorkou i řady dalších odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportu se zaměřením na fitness. Přes 10 let pravidelně přispívá do časopisů Fitness a Svět kulturistiky. Věnuje se i přednáškové činnosti. Její specializací jsou nastávající maminky a ženy po porodu, a také psychomotorický vývoj dětí do 1 roku včetně správné manipulace a handlingu. Jejím cílem je snaha o propojení výživy a pohybu s důrazem na zdraví.

Bc. Monika Divišová
Bc. Monika Divišová
Člen Etické a vzdělávací komise AVP

Lektorka, celostní nutriční průvodkyně a spoluzakladatelka firmy Wellnessia. Po vysoké škole pracovala v zahraničí (Indie, Holandsko, Anglie), kde měla možnost absolvovat i většinu svého odborného vzdělání. Je také praktikant trauma-terapeutické techniky Somatic Experiencing. Již více než 17 let let provází klienty na cestě zdravého hubnutí a optimální váhy. Je autorkou systému celostního nutričního poradenství, které učí nejen odbornou veřejnost. Stovkám lidí pomohla najít vlastní způsob zdravého stravování a tím pozitivně ovlivnit svoje zdraví a kvalitu života. Pravidelně publikuje v tisku a je spoluautorkou několika knižních publikací.

Ing. Petra Schäferová
Ing. Petra Schäferová
Člen Revizní komise AVP

Vystudovala Fakultu Ekonomiky malých a středních podniků na Západočeské univerzitě a dále Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Dlouhá léta úspěšně působila na lektorských a vedoucích pozicích v pojišťovnictví. Po desetiletém působení na pozici obchodní ředitelky se rozhodla pro opuštění finanční sféry a společně s manželem založila společnost zabývající se zdravým životním stylem – Fitkouč, s.r.o. Ve společnosti zastává roli výživového specialisty a osobního kouče, kde úročí své znalosti z oboru výživy získané jednak neustálým sebevzděláváním se v oblasti výživy a dále vzděláním získaným zejména na dalších odborných seminářích. Se svými klienty pracuje komplexně na změně jejich životního stylu včetně hledání a realizace vhodných pohybových aktivit, kde využívá svých sportovních zkušeností z oblasti fitness. (Jako lektorka různých forem aerobiku, instruktorka fitness TONUS). V letech 2012 a 2013 působila jako lektorka výživových kurzů Petra Stacha. Vede vlastní výživové semináře, věnuje se konzultační činnosti se začínajícími výživovými poradci a osobními trenéry.

Jiří Vosecký
Jiří Vosecký
člen Revizní komise AVP

Lektor NUTRIS, lektor výživy v 3DFA, silově kondiční trenér a výživový poradce, profesionální hasič. Cílem je navést klienta a ukázat mu, že se dá se svým tělem pracovat a to v každém věku. Limitací může být jen hlava a způsob myšlení.

Řekli o nás 

Mojí misí je pomáhat lidem k tomu aby se cítili dobře, byli zdraví a mohli tak vést spokojenější život. Osobně provázím klienty na cestě za optimálním jídelníčkem a životním stylem. Již dvanáct let pracuji s týmem výživových poradců Wellnessia, kteří odvádí špičkovou práci a ročně pomůžeme více než 300 klientům. Moje působení jako lektorka v AVP a předávaní mých zkušeností je jen dalším přirozeným krokem k tomu, aby co nejvíce lidí brzo vědělo o tom, že to co jíme, zásadně ovlivňuje, jak se cítíme a jaký je náš zdravotní stav.

Bc. Monika Divišováředitelka Wellnessia, odborný garant Nutris pro podnikání ve výživovém poradenství

Jako obezitolog jsem uvítala možnost spolupracovat s Aliancí výživových poradců, protože bez dobrých nutričních poradců si nedovedu svoji práci představit. S Aliancí spolupracuji v řadě seminářů a kurzů již několik let a jsem ráda, že mohu své znalosti a zkušenosti předávat touto cestou dál.

MUDr. Dita PichlerováObezitolog – Ob klinika Praha

Kdo jiný by měl veřejnosti pomáhat ve zvládání džungle současné reklamní agitky výrobců a dovozců levných potravin? Pokud jde o primární prevenci v oblasti výživy, zatím neexistuje jiná možnost než ta, kterou nabízí Aliance výživových poradců. Jde sice o instituci nestátní, avšak státem schválenou, jejíž význam v budoucnosti rychle poroste. Tímto vyjadřuji činnosti Aliance plnou podporu.

RNDr. Petr Fořt, CSc.Soukromý výživový poradce, autor řady knih a publikací o výživě, odborný garant Svět zdraví

Má-li se stát ochrana zdraví a prevence současných civilizačních onemocnění opravdu základem zdravotní péče, jak je deklarována v programu Zdraví v 21. století, je třeba klást daleko větší důraz na primární prevenci. Její rozšíření se neobejde bez výrazného zlepšení všeobecné zdravotní gramotnosti především v oblasti metabolických funkcí organismu. Je známým faktem, že např. zvládnutí pandemie obezity není v současných možnostech zdravotníků. Jsem proto rád, že jsme v Alianci výživových partnerů našli partnera, který má zájem o spolupráci na rozvoji primární prevence, ale i našeho programu Prevence 2000, který vychází z programových cílů Světové zdravotnické organizace a z velké části je věnován problematice prevence obezity.

Prim. MUDr. René Vlasákprimář Kliniky preventivní medicíny Praha, lymfolog a chirurg

Jsme rádi, že Face může partnersky spolupracovat s Aliancí výživových poradců ČR při pořádání společných kurzů a seminářů. Jako absolvent FTVS UK, provozovatel jednoho z prvních fitcenter v ČR, celoživotní fanda, sponzor i manažer celé řady úspěšných sportovců si totiž uvědomuji, že jejich úspěchy jsou výsledkem nejenom tvrdého tréninku, ale zcela jistě byly podporovány sportovní výživou, suplementací i pitným režimem.

Dr. Georgis Patenidispodnikatel a sponzor ve sportu, zakladatel sportovní školy FACE Czech

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, přednášející o výživě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích AVP by měla fungovat jako profesní stavovská organizace, která se nejenom stará, ale určitě bude starat i do budoucna o vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých členů tak, aby se mohli stát partnery v komunikaci s lékaři. Ti by se pak nemuseli bát dávat doporučení pacientům, na koho se obrátit. Znamená to ovšem stavět na faktech a ověřených a potvrzených informacích a na "výchově" svých členů nejen v odbornosti, ale i například i v etickém chování. V tom vidím nezastupitelnou úlohu AVP ve vzdělávání, výchově, podpoře svých členů, zastupování členů v jednání s úřady a v neposlední řadě i v kontrole svých členů, tak jak by to mělo být v každé profesní organizaci.

RNDr. Pavel SuchánekInstitut klinické a experimentální medicíny Praha