Lektoři AVP

Ing. Ivan Mach, CSc.
Ing. Ivan Mach, CSc.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog, je lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Je rovněž zakladatelem Aliance výživových poradců ČR.

MUDr. Onřej Nývlt
MUDr. Onřej Nývlt

Předseda Vědecko-lékařské rady ve společnosti SUNKINS - Svět zdraví, Ředitel akademie vzdělávání SUNKINS Academy, dříve pracoval na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Nyní se věnuje vzdělávání specialistů Světa zdraví a účastní se vývoje nových doplňků stravy. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Přednáší také na JČU, v kurzech Nutris a na konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.
Ing. Hana Střítecká, PhD.

Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Člen výboru Aliance výživových poradců ČR do r.2016. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Zdravá potravina, z.s.“čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians ).

Bc. Ján Staš
Bc. Ján Staš

Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.

Ing. Ivana Kabelková
Ing. Ivana Kabelková

Poradce pro výživu, člen potravinářské komory a vystudovaný potravinářský technolog Mendlova univerzita v Brně, obor chemie a technologie potravin). Více jak let působila v potravinářství jako technolog výroby, manažer prodeje, interní auditor pro systém HACCP (systém kontrolních bodů jakosti potravin) a tvorby technických specifikací potravin. Následně absolvovala odbornou praxi v oblasti potravinářské legislativy pro doplňky stravy a potraviny zvláštní výživy. V současné době se intenzivně věnuji zdravému životnímu stylu a výživovému poradenství jako lektorka Aliance výživových poradců.

Ing. et Ing. Vladimír Klescht
Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Výživě se věnuje téměř 20 let, napsal několik populárně odborných knih a řadu odborných článků. Působí jako prokurista a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko, jehož je zakladatelem. Kromě výživy se Institut Welko zabývá vzděláváním v oboru fitness a Nordic Walking. Identický Institut založil i na Slovensku, kde velmi výrazně pomohl vzestupu zájmu o problematiku výživy, jenž nespočívá v prodeji doplňků stravy. Mimo lektorskou činnost se v rámci časových možností věnuje i praktickému výživovému poradenství. Jeho cílem je dosáhnout zařazení profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací a následně uznání této profese za živnost vázanou.

Bc. Monika Divišová
Bc. Monika Divišová

Lektorka, celostní nutriční průvodkyně a spoluzakladatelka firmy Wellnessia. Po vysoké škole pracovala v zahraničí (Indie, Holandsko, Anglie), kde měla možnost absolvovat i většinu svého odborného vzdělání. Je také praktikant trauma-terapeutické techniky Somatic Experiencing.Již více než 17 let let provází klienty na cestě zdravého hubnutí a optimální váhy. Je autorkou systému celostního nutričního poradenství, které učí nejen odbornou veřejnost. Stovkám lidí pomohla najít vlastní způsob zdravého stravování a tím pozitivně ovlivnit svoje zdraví a kvalitu života. Pravidelně publikuje v tisku a je spoluautorkou několika knižních publikací.