Podmínky členství v AVP ČR

 - Vyplnění a odeslání přihlášky za člena AVP. 
   (o dalších následujících krocích bude uchazeč informován v sérii mailů)
 
- Vyplnění dotazníku a jeho zpětné zaslání na mailovou adresu. 

- Doložení osvědčení o vzdělání se zaměřením na výživu člověka (absolvování kurzu
   Výživového poradce, diplom nutričního terapeuta/nutričního specialisty, absolvování
   zkoušky u autorizované osoby, apod.).

- Odesláním příhlášky projevení souhlasu se StanovamiKodexem.

- Odesláním přihlášky projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

              Benefity aktivního člena Aliance výživových poradců ČR

 1. zvýhodněné ceny na semináře a kurzy pořádané či akreditované Aliancí výživových poradců ČR (až o 50 %)
 2. přístup k dalším partnerským akcím určeným pro členy Aliance s výraznou slevou či zcela zdarma (Konference výživových poradců, Seminář ČASP, Konference INDC, exkurze ve výrobě potravin a doplňků stravy …)
 3. reprezentaci a ochranu zájmů poradců ve výživě vůči státu a jeho orgánům, zákonodárcům, spotřebitelským sdružením, výrobcům potravin, doplňků stravy, zdravotnickým zařízením, vysokým a jiným školám apod.
 4. každý člen Aliance má možnost bezplatně se prezentovat na oficiálních internetových stránkách Aliance (aliancevyziva.cz, v sekci členové AVP) směrem k široké i odborné veřejnosti 
 5. přístup k mnoha odborným informacím zasílaným výhradně členům AVP formou newsletteru, prostřednictvím uzavřené členské sekce na webu AVP, a 
  formou uzavřené FB skupiny 
 6. praktické poradenství a mentorství v začátcích praxe ve výživovém poradenství - formou uzavřené FB skupiny AVP či formou osobní diskuse s mentory AVP
 7. členskou kartičku jako doklad o členství poradce v Alianci, potvrzení jeho odborných kvalit a znalost Kodexu výživového poradce®
 8. zvýhodněné nabídky partnerů AVP (ke spolupráci, nákupu zboží či služeb za VOO ceny či ceny s výraznou slevou ...) určené výhradně pro členy AVP – veškeré nabídky najde člen po přihlášení se do členské sekce na webových stránkách AVP
  /jeho přístupové údaje mu budou zaslány po splnění všech podmínek pro členství v AVP/
 9. být součástí progresivního a neustále se rozrůstajícího sdružení v rámci společných hodnot, vize a cílů, kterými jdeme Společně za vyšší kvalitou.