Členství v AVP 

Smyslem Aliance a její činnosti je především, aby se všichni členové řídili ve své praktické poradenské činnosti Kodexem výživového poradce®, tedy zásadami správného, kvalifikovaného a etického poradenství. Tento Kodex AVP a její členy odlišuje od neodborného až laického poradenství ve výživě, jehož provádění zákony v této zemi stále dovolují.

Odesláním přihlášky k členství v Alianci výživových poradců se stanovami a kodexem výhrad souhlasíte. Jako člen AVP se budete i nadále soustavně vzdělávat v oblasti výživy, zdravého životního stylu a práce s klientem tak, aby nedocházelo k rozporům s cíli AVP.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme emailem další informace k tomu, abyste se mohli stát členy Aliance výživových poradců ČR.

 

Benefity pro členy Aliance výživových poradců ČR:

 1. zvýhodněné ceny na semináře a kurzy pořádané či akreditované Aliancí výživových poradců ČR (až o 20 %)
 2. přístup k dalším partnerským akcím určeným pro členy Aliance s výraznou slevou či zcela zdarma (Konference výživových poradců, Seminář ČASP, Konference INDC, exkurze ve výrobě potravin a doplňků stravy …)
 3. reprezentaci a ochranu zájmů poradců ve výživě vůči státu a jeho orgánům, zákonodárcům, spotřebitelským sdružením, výrobcům potravin, doplňků stravy, zdravotnickým zařízením, vysokým a jiným školám apod.
 4. každý člen Aliance má možnost bezplatně se prezentovat na oficiálních internetových stránkách Aliance (aliancevyziva.cz, v sekci členové AVP) směrem k široké i odborné veřejnosti 
 5. přístup k mnoha odborným informacím zasílaným výhradně členům AVP formou newsletteru, prostřednictvím uzavřené členské sekce na webu AVP, a formou uzavřené FB skupiny 
 6. praktické mentorství a pomoc v začátcích praxe ve výživovém poradenství - formou uzavřené FB skupiny AVP či formou osobní diskuse s mentory AVP
 7. členskou kartičku jako doklad o členství poradce v Alianci, potvrzení jeho odborných kvalit a znalost Kodexu výživového poradce®
 8. zvýhodněné nabídky partnerů AVP (ke spolupráci, nákupu zboží či služeb za VOO ceny či ceny s výraznou slevou ...) určené výhradně pro členy AVP – veškeré nabídky najde člen po přihlášení se do členské sekce na webových stránkách AVP
  /jeho přístupové údaje mu budou zaslány po splnění všech podmínek pro členství v AVP/
 9. být součástí progresivního a neustále se rozrůstajícího sdružení v rámci společných hodnot, vize a cílů, kterými jdeme Společně za vyšší kvalitou.