Podmínky členství v AVP ČR

 - Vyplnění a odeslání přihlášky za člena AVP. 
   (o dalších následujících krocích bude uchazeč informován v sérii mailů)
 
- Vyplnění dotazníku a jeho zpětné zaslání na mailovou adresu. 

- Doložení osvědčení o vzdělání se zaměřením na výživu člověka (absolvování kurzu
  Výživového poradce, diplom nutričního terapeuta/nutričního specialisty, osvědčení                    o absolvování zkoušky u autorizované osoby, apod.).

- Odesláním příhlášky projevení souhlasu se StanovamiKodexem.

- Odesláním přihlášky projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů.