Nutris

Nutris je první a v ČR největší pořadatel kurzů a seminářů pro akreditované výživové poradce provozující profesi výživový poradce.  V roce 2016 jsme oslavili 12 let pořádání kurzů o výživě.

Společnost Nutris® začala v ČR jako první pořádat rekvalifikační kurzy pro výživové poradce a poradenské semináře o výživě a sportovní výživě. Zakladatelem a odborným garantem Nutris® je přední český odborník na výživu a doplňky stravy Ing. Ivan Mach, CSc., autor mnoha odborných článků, publikací a prezident Aliance výživových poradců ČR, který současně vyučuje výživu na třech Vysokých školách.

Díky společnosti Nutris® a prostřednictvím vysoce kvalifikovaných lektorů a zkušených poradců máte příležitost získat odborné znalosti a osvědčení v oboru Poradce pro výživu. Ten je komplexně doplněn o možnosti navazujícího vzdělávání, tj. pravidelné semináře a specializované kurzy - např. např. praktické kurzy o sestavování jídelníčků, kurzy o sportovní výživě akreditované Aliancí výživových poradců ČR ad.

Společnost Nutris® předává úspěšným absolventům kurzů mezinárodně platný certifikát, který držitele opravňuje k vykonávání pracovní činnosti Poradce pro výživu i na základě živnostenského oprávnění. K hlavním přednostem absolventů kurzů Nutris® patří znalost a důraz na zlepšování stravovacích návyků, orientace na nové druhy a úpravy potravin, zlepšení celkové vitality a kondice díky lepším stravovacím návykům, prevence zdravotních potíží atd.

 

Vzdělávací kurz Poradce pro výživu, pořádaný společností Nutris®, je kurz s patentovaným obsahem (ochranná známka registrována Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 279542/428843). Kurz Poradce pro výživu byl registrován v roce 2004 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako první rekvalifikační kurz tohoto druhu v ČR.

Od roku 2006 jsou kurzy akreditované Aliancí výživových poradců ČR