Osobní konzultace vám pomůže: 

  • Stanovit si osobní záměr a cíle pro svůj další rozvoj v souladu se svou individualitou, svými možnostmi a omezeními.
  • Do větší hloubky pochopit svou individualitu a jedinečnost na základě širší objektivní i subjektivní diagnostiky.
  • Pochopit základní principy individuálně vhodně nastavené výživy a zdravého životního stylu.
  • Naučit se lépe chápat interakci výživy s lidským tělem, psychikou a dalšími aspekty vašeho života. 
  • Osvojit si techniky a nástroje jak se vhodně stravovat v souladu se svými cíly a individualitou.  
  • Vypracovat svůj osobní stravovací plán, který pružně reflektuje váš způsob života se všemi jeho důležitými aspekty. 
  • Ušetřit čas a peníze studováním útržkovitých příspévků a informací, které nikdy nemohou plně reflektovat Vaše osobní potřeby. 

​Na jakých principech stavím spolupráci s klienty.

"As to methods there may be a million and then some, but principles are few. The man who grasps principles can successfully select his own methods. The man who tries methods, ignoring principles, is sure to have trouble"
- Ralph Waldo Emerson 

Maximální personalizace

Prostřednitvým hloubkového dotazníku, osobního rozhovoru, širší objektivní diagnostiky a letitých zkušeností v oboru formuluji nejlepší doporučení pro klientovu současnou situaci v souladu s jeho jedinečností a veškerou komplexitou. Následné doporučení tak reflektují nejen objektivní měřitelné parametry současného zdravotního stavu, ale také veškeré další aspekty současného způsobu života, tj. způsob provádění práce/sportu, spánek, regenerace, časové možnosti a preference apod.

Edukace

​Princip "docere" starý přes 2000 let z dob Marca Cicera, který klade důraz především na vzdělávání v dané oblasti. Své klienty v první řadě vedu k důkladnému poznání a pochopení jejich problému, jeho možných přičin a následně osvojení si vhodných nástrojů a technik pro jeho eliminaci či integraci a další rozvoj.

Objektivita

Své doporučení stavím nejen na letitých zkušenostech v oboru výživy a sportu, ale také a především v souladu s nejlepší dostupnou evidencí pro danou problematiku. Při formulaci komplexních doporučení tak spolupracuji s předními českými odborníky v oblasti výživy, klasické i sportovní medicíny, naturopatie, fytoterapie či fyzioterapie, kam své klienty v připadě nutnosti můžu dále referovat.

Co nenabízím:

  • Tzv. "jídelčníky na míru" bez širší diagnostiky a poznání komplexního stavu klienta. 
  • "Rychlohubnoucí" rady a instantní návody bez hlubšího zkoumání dané problematiky. 
  • Bezpracná řešení. 

Cenník služeb

Jednorázová konzultace:

​✅ Poskytnutí jednorazové kozultace v rozmezí 60-90 minut ve vybrané oblasti vašeho zdraví, výkonnosti a životosprávy. 
Na základě předem definovaného rámce formuluji doporučení v souladu se svými zkušenostmi a dostupnou evidencí.
Cena:
1200 Kč

Komplexní konzultace​ a další navazující spolupráce:

Poskytnutí komplexní analýzy Vašeho současného stravování a dalších oblastí s tím souvisejících (somatometrie, pohyb, regenerace ...) dle vybraného účelu spolupráce. 

✅ Vstupní příprava na konzultaci formou obsáhlého dotazníku 
Zjišťuje se kompletní anamnéza klienta, tj. současný i minulý zdravotní stav, současný způsob stravování, suplementace, intenzita stresorů a práce s nimi apod.
✅ Vstupní somatometrické měření na váze InBody
Poukazuje na rozložení hmotnosti mezi jednolitvé tělesné tkáně se segmentální analýzou.
 
✅ Osobní konzultace v rozmezí 90-120 minut 
Řeší se sada doporučení pro další postup v souladu s řešenou problematikou.
 
✅ Písemně formulovaný výstup konzultace formou personalizovaných doporučení
Součástí výstupu jsou také vzorové materiály pro lepší edukaci a pochopení problematiky (př. vzorový stravovací plán, návrhy potravin, nutriční tabulky, grafy apod.).
 
Cena:
2000 Kč
📌 V rámci další dlouhodobější spolupráce každá další navazující 60-90 minutová konzultace v hodnotě:
Součástí je také poskytování průběžných rad a tipů online dle potřeb klienta.
1000 Kč

Kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.