Výbor AVP

Představení členů Výboru

Ing. Ivan Mach, CSc.

Prezident AVP, člen Výboru
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog, je lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Je rovněž zakladatelem Aliance výživových poradců ČR.

MUDr. Ondřej Nývlt

Viceprezident AVP, člen Výboru, předseda Etické a vzdělávací komise
Předseda Vědecko-lékařské rady ve společnosti SUNKINS - Svět zdraví, Ředitel akademie vzdělávání SUNKINS Academy, dříve pracoval na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Nyní se věnuje odbornému vzdělávání specialistů Světa zdraví a dalších výživových poradců, účastní se vývoje nových doplňků stravy. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Přednáší také na JČU, v kurzech pro výživové poradce a na odborných konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.

Člen Výboru
Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Fér potravina, z.s. “čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians).

Bc. Ján Staš

Člen Výboru, sekretář AVP
Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.

Ing. Šárka Hajská

Člen Výboru
Vystudovala hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika. Od roku 2012 je členem Aliance výživových poradců ČR a poradenské činnosti ve výživě se aktivně věnuje. Více než 6 pracovala jako výživová specialistka ve firmě Svět zdraví. Od roku 2014 k výživě a pohybu přidala sebezkušenostní rozvoj zaměřený na zdravou psychiku. Absolvovala několik výcviků různých metod s tím souvisejících a jedné z nich se aktivně věnuje. V současnosti pracuje jako samostatný výživový poradce. Uznává komplexní přístup ke zdraví. Jejím cílem je individuální podpora a spolupráce.

Představení dalších členů spolku

Etická a vzdělávácí komise 
Revizní komise

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Člen Etické a vzdělávací komise AVP
Výživě se věnuje téměř 20 let, napsal několik populárně odborných knih a řadu odborných článků. Působí jako prokurista a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko, jehož je zakladatelem. Kromě výživy se Institut Welko zabývá vzděláváním v oboru fitness a Nordic Walking. Identický Institut založil i na Slovensku, kde velmi výrazně pomohl vzestupu zájmu o problematiku výživy, jenž nespočívá v prodeji doplňků stravy. Mimo lektorskou činnost se v rámci časových možností věnuje i praktickému výživovému poradenství. Jeho cílem je dosáhnout zařazení profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací a následně uznání této profese za živnost vázanou.

Mgr. Lea Vršecká

Člen Revizní komise AVP
Vystudovala Jihočeskou univerzitu, zdravotně – sociální fakultu. Dříve se vrcholově věnovala bodyfitenss. V současnosti je výživovou poradkyní a osobní trenérkou s praxí 18 let. Je autorkou i řady dalších odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportu se zaměřením na fitness. Přes 10 let pravidelně přispívá do časopisů Fitness a Svět kulturistiky. Věnuje se i přednáškové činnosti. Její specializací jsou nastávající maminky a ženy po porodu, a také psychomotorický vývoj dětí do 1 roku včetně správné manipulace a handlingu. Jejím cílem je snaha o propojení výživy a pohybu s důrazem na zdraví.

Bc. Monika Divišová

Člen Etické a vzdělávací komise AVP
Lektorka, celostní nutriční průvodkyně a spoluzakladatelka firmy Wellnessia. Po vysoké škole pracovala v zahraničí (Indie, Holandsko, Anglie), kde měla možnost absolvovat i většinu svého odborného vzdělání. Je také praktikant trauma-terapeutické techniky Somatic Experiencing. Již více než 17 let let provází klienty na cestě zdravého hubnutí a optimální váhy. Je autorkou systému celostního nutričního poradenství, které učí nejen odbornou veřejnost. Stovkám lidí pomohla najít vlastní způsob zdravého stravování a tím pozitivně ovlivnit svoje zdraví a kvalitu života. Pravidelně publikuje v tisku a je spoluautorkou několika knižních publikací.

Ing. Petra Schäferová

Člen Revizní komise AVP
Vystudovala Fakultu Ekonomiky malých a středních podniků na Západočeské univerzitě a dále Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Dlouhá léta úspěšně působila na lektorských a vedoucích pozicích v pojišťovnictví. Po desetiletém působení na pozici obchodní ředitelky se rozhodla pro opuštění finanční sféry a společně s manželem založila společnost zabývající se zdravým životním stylem – Fitkouč, s.r.o. Ve společnosti zastává roli výživového specialisty a osobního kouče, kde úročí své znalosti z oboru výživy získané jednak neustálým sebevzděláváním se v oblasti výživy a dále vzděláním získaným zejména na dalších odborných seminářích. Se svými klienty pracuje komplexně na změně jejich životního stylu včetně hledání a realizace vhodných pohybových aktivit, kde využívá svých sportovních zkušeností z oblasti fitness. (Jako lektorka různých forem aerobiku, instruktorka fitness TONUS). V letech 2012 a 2013 působila jako lektorka výživových kurzů Petra Stacha. Vede vlastní výživové semináře, věnuje se konzultační činnosti se začínajícími výživovými poradci a osobními trenéry.

Jiří Vosecký

člen Revizní komise AVP
Lektor NUTRIS, lektor výživy v 3DFA, silově kondiční trenér a výživový poradce, profesionální hasič. Cílem je navést klienta a ukázat mu, že se dá se svým tělem pracovat a to v každém věku. Limitací může být jen hlava a způsob myšlení.

Zakladatelé Aliance výživových poradců ČR®:

  • Bc. Monika Divišová, ředitelka Wellnessia (poradenství ve výživě)
  • Daniela Lojková, poradkyně pro výživu, trenérka, cvičitelka, lektorka
  • Miloš Škorpil, přednášející na VŠ Palestra, poradce pro výživu, trenér
  • Ing. Ivan Mach, CSc., odborný garant kurzů Nutris, přednášející na VŠ