Aliance je tady od roku 2006

Aliance výživových poradců ČR ® je sdružení odborníků v oblasti správné výživy řídících se společnými standardizovanými postupy v poradenské praxi (dodržováním Kodexu).

Primární snahou AVP ČR je zajistit jejím členům společenskou vážnost, reprezentaci a ochranu zájmů, možnost účasti na vzdělávacích seminářích a valných hromadách, rady v právní a pojistné ochraně poradců, sjednané slevy při účasti na odborných seminářích a konferencích.

Aliance výživových poradců ČR® z.s. je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod registračním č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR. Je určeno pro výživové poradce s odpovídající kvalifikací činných ve fitness, wellness, gastronomii, balneologii apod., ale také pro zdravotnické pracovníky, jako jsou např. lékárníci, nutriční terapeuti, zdravotní sestry, lékaři aj.

Výbor AVP ČR

Představení členů Výboru a dalších orgánů spolku

Podmínky členství

Podmínky členství v AVP ČR a Výhody pro členy