Výhody aktivního člena Aliance výživových poradců ČR

 •  zvýhodněné ceny na semináře a kurzy pořádané či akreditované Aliancí výživových poradců ČR (20-50 %)
 • přístup k dalším partnerským akcím určeným pro členy Aliance s výraznou slevou či zcela zdarma (Konference výživových poradců, Seminář ČASP, Konference INDC, exkurze ve výrobě potravin a doplňků stravy …)
 • reprezentaci a ochranu zájmů poradců ve výživě vůči státu a jeho orgánům, zákonodárcům, spotřebitelským sdružením, výrobcům potravin, doplňků stravy, zdravotnickým zařízením, vysokým a jiným školám apod.
 • každý člen Aliance má možnost bezplatně se prezentovat na oficiálních internetových stránkách Aliance (aliancevyziva.cz, v sekci členové AVP) směrem k široké i odborné veřejnosti
 • přístup k mnoha odborným informacím zasílaným výhradně členům AVP formou newsletteru, prostřednictvím uzavřené členské sekce na webu AVP, a formou uzavřené FB skupiny určené pouze pro členy 
 • praktické poradenství a mentorství v začátcích praxe ve výživovém poradenství - formou uzavřené FB skupiny AVP či formou osobní diskuse s mentory AVP
 • členskou kartičku jako doklad o členství poradce v Alianci, potvrzení jeho odborných kvalit a znalost Kodexu výživového poradce®
 • zvýhodněné nabídky partnerů AVP (ke spolupráci, nákupu zboží či služeb za VOO ceny či ceny s výraznou slevou ...) určené výhradně pro členy AVP – veškeré nabídky najde člen po přihlášení se do členské sekce na webových stránkách AVP
  /jeho přístupové údaje mu budou zaslány po splnění všech podmínek pro členství v AVP/
 • být součástí progresivního a neustále se rozrůstajícího sdružení v rámci společných hodnot, vize a cílů, kterými jdeme Společně za vyšší kvalitou.