Výhody aktivního člena Aliance výživových poradců ČR

 • Zvýhodněné ceny na semináře/webináře a kurzy pořádané pod hlavičkou AVP ČR (20-50 %).
 • Slevy na záznamy webinářů, bonusy a další materiály pořádané pod hlavičkou AVP ČR (20-50 %)
 • Slevy na kurzy a semináře pořádané partnerskými organizacemi (Škola klinické naturopatie, Welko ...)
 • Reprezentace a ochrana zájmů poradců ve výživě vůči státu a jeho orgánům, zákonodárcům, spotřebitelským sdružením, výrobcům potravin, doplňků stravy, zdravotnickým zařízením, vysokým a jiným školám apod.
 • Možnost bezplatně se prezentovat na oficiálních stránkách Aliance v sekci Členové AVP směrem k široké i odborné veřejnosti, po absolvování zkoušky u Autorizované osoby také v sekci Kvalifikovaní členové AVP a možnost vytvoření rozšířeného profesního profilu.
 • Přístup k odborným informacím zasílaným výhradně členům AVP formou newsletteru, prostřednictvím uzavřené členské sekce na webu AVP, a formou uzavřené FB skupiny určené pouze pro členy.
 • Praktické poradenství a mentorství v začátcích praxe ve výživovém poradenství formou uzavřené FB skupiny AVP či formou osobní diskuse s mentory AVP.
 • Zaslání členské kartičky jako doklad o členství poradce v Alianci, potvrzení jeho odborných kvalit a znalost Kodexu výživového poradce®
 • Zvýhodněné nabídky partnerů AVP ČR ke spolupráci, nákupu zboží či služeb za VOO ceny či ceny s výraznou slevou apod. určené výhradně pro členy AVP. 
  /veškeré nabídky partnerů najde člen po přihlášení se do členské sekce na webových stránkách AVP/
 • Možnost být součástí progresivního a neustále se rozrůstajícího sdružení v rámci společných hodnot, vize a cílů