Svět zdraví - Odborník na výživu 

Svět zdraví je síť specializovaných poraden zaměřených na výživu člověka pomocí unikátní metabolické diagnostiky.
Osobní výživový plán sestavený na základě výsledků diagnostiky metabolismu zcela zásadně pomáhá jak klientům
nadváhou, tak i sportovcům nebo dětem či diabetikům. 

Diagnostika metabolismu je v poradnách doplňována základní diagnostikou skladby organismu, kterou provádíme na profesionálních přístrojích certifikovaných pro použití ve zdravotnictví, určením míry stresové zátěže a měřením
schopnosti organismu zvládat stres**.
Dále nabízíme možnost biochemického rozboru krve*, který následně vyhodnocuje Vědecko-lékařská rada Světa zdraví s přímým vlivem na finální sestavení vhodného stravování a výživy

pro každého klienta. Využít lze i genetické testování* a převratnou novinku – Analýzu střevního mikrobiomu.

Všechny výše uvedené nástroje dostávají skutečný smysl až v propojení s dlouhodobými konzultacemi a odborným vedením, kdy klient není na své cíle sám, ale má podporu od specialisty, se kterým překoná obtížné momenty.

*zajišťují akreditovaní smluvní partneři | **pro účely nutričního poradenství