Podmínky Čestného partnerství s AVP ČR 

Předmětem Čestného členství je vzájemná podpora v rámci aktivit směřujících ke zvýšení kvality odborného poradenství v oblasti výživy, podpora vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání odborné i laické veřejnosti v základních otázkách lidského zdraví a prevence, podpora povědomí odborné i laické veřejnosti o základních principech vhodného stravování. 
Může zahrnovat například lektorskou spolupráci v rámci školících akcí (kurzy, semináře, konference), podporu jejich prezentace a propagace v předem domluveném rámci a rozsahu, vzájemná podpora šíření důležitých edukačních materiálů a informací, případné oboustranné poskytování zvýhodněného vstupného na pořádané akce, apod

                                                                          Vymezení "Čestného partnera" 
 

Osoba, organizace či firma, která působí v oboru výživy, výživového poradenství či dalších oborech tomu příbuzných (koučink, výroba a technologie potravin, vzdělávání v oblastech týkajících se výživy a lidského zdraví), s primárním cílem zvyšovat kvalitu zdraví obyvatel formou veřejné osvěty, vzdělávání, prodeje kvalitních produktů (potraviny, resp. doplňky stravy), atd.

Dlouhodobě šíří dobrou pověst ve svém oboru, resp. v oboru výživy a bez výhrady splňuje podmínky dodržování Etického kodexu AVP.

V případě prodeje a propagace produktů (potraviny, resp. doplňky stravy), tyto musí splňovat zásady nezávadnosti a minimální rizikovosti a v rámci svého doporučování respektovat principy tzv. individualizované (personalizované) výživy (tzn. nevyužívat agresivních marketingových forem propagace produktu všem subjektům bez rozdílu jejich individuálních zvláštností apod.)

*V případě, že splňujete podmínky Čestného člena uvedené v smlouvě, a máte zájem o Čestné členství v AVP ČR (spolupráci s AVP ČR), neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese aliance@aliance-vyziva.cz či tel.č. +420 777 632 267