Iva Dvorská, DiS. 

Pomáhám dětem i dospělým prostřednictvím individuálních konzultací i veřejných edukačních činností.


Podílím se na projektech:

- Pestrá strava bez zbytečné chemie (CEFF - Certified E-Friendly Food), edukace dětí v ZŠ, seniorů v domovech, certifikace restaurací vařících bez chemie

- Překonej sám sebe, podpora lídí s RS pomocí výživy

- Zdraví v práci, kompenzace sedavého zaměstnání

- Food Revolution Day, edukace dětí i rodičů jako prevence dětské obezity


Vyučuji výživu:

- Institut zdravého života Welko

- Škola celostní a přírodní medicíny Kamaté

Město působení: Praha

Telefon: +420775965084

 

Vzdělání a osvědčení

- Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu akreditovaný MŠMT 

- Profesní kvalifikace Výživový poradce akreditovaná MZ 

 

Poskytované služby

Konzultace, diagnostika těla pomocí InBody, individuální stravovací plány, analýzy stávajících jídelníčků (včetně spolupráce na dálku), lektorství, přednášky, soukromé doučování, školení nutričního softwaru, spolupráce na projektech.

 

Motto: Kdo dnes nevěnuje čas a pozornost svému zdraví, bude je muset věnovat později svým nemocem v mnohem větší míře.