Jak probíhá zkouška u Autorizované osoby? 

K získání Osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba vykonat zkoušku u autorizované osoby. Toto Osvědčení má vyšší hodnotu a NENÍ totožné s Osvědčením o rekvalifikaci, které je vydáváno školícími středisky po absolvování kurzu ať už akreditovaného MŠMT ČR či nikoli.

Zkouška u autorizované osoby není podmíněná absolvováním rekvalifikačního kurzu a v současnosti je to zcela jiná zkouška, než je závěrečná zkouška kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Až kurzy akreditované MŠMT ČR po 5. únoru 2019 budou muset končit touto zkouškou.

Musíte se tedy jen přihlásit:

a) u příslušné autorizované osoby v seznamu  je uveden datum zkoušky a vy se na něj přihlásíte.

b) není-li vypsán termín u osoby, u které by jste chtěli absolvovat zkoušku, zkontaktujte ji a domluvíte se na vypsání termínu.

U zkoušky jsou přítomny vždy 2 autorizované osoby. Jedna, která zkoušku vypisuje a druhá přizvaná. Pokud je autorizovanou osobou přímo školící středisko nemůže mít u zkoušky více jak 1 zástupce a stejně si musí pozvat autorizovanou osobu mimo své středisko, tím by měla být zabezpečeno udržení objektivnosti a kvality.  Zkouška pak má několik částí a pro získání kvalifikace musíte úspěšně absolvovat všechny. Písemná část je vždy aktuálně losována z baterie otázek, které jsou je naprosto identické u všech autorizovaných osob. Ústní a praktická se již nelosuje a je nutné absolvovat všechny části- vis kritéria a hodnocení.

Další detailní informace najdete na stránkách NSK.