Jiřina Mačková

Výživou a stravováním se zabývám téměř celý svůj profesní život. Přes 20 let jsem pracovala v oblasti školního stravování. V průběhu své praxe jsem nasbírala mnoho cenných zkušeností a nabyla jsem přesvědčení, že správné stravovací návyky se nejlépe utvářejí u nejmenších dětí již od předškolního věku, aby si je nesly dále do svého života a předcházely tak možným zdravotním problémům v dospělosti. Setkala jsem se u strávníků také s různými potravinovými intolerancemi a alergiemi (lepek, laktóza a další) a z důvodu onemocnění v rodině vařím doma bezlepkovou dietu. 
Ani mně se nevyhnuly zdravotní komplikace. Trpěla jsem častými bolestmi hlavy, zad a nohou, s nadváhou, stresem a těžce zvladatelnou únavou. Svůj zdravotní stav se mi podařilo výrazně zlepšit vyváženou a pravidelnou stravou, změnou pracovního režimu, zařazením účinné relaxace a správně nastavenou pohybovou aktivitou.

Při své práci vycházím z vlastní zkušenosti a uvádím tím teorií do praxe.

Od roku 2016 provozuji v Kralupech nad Vltavou vlastní poradnu výživy JM NUTRI pro dospělé a děti. Nabízím přístrojové měření včetně diagnostiky těla, sestavuji výživové plány na míru a prakticky aplikuji u všech svých klientů zásady zdravého životního stylu. Pořádám kurzy správné a racionální výživy pro rodiče a děti s praktickými ukázkami přípravy zdravých jídel včetně jejich ochutnávky.

Působím již několik let jako lektor v celorepublikovém projektu "Zdraví do škol" a spolupracuji s mateřskými a základními školami v našem regionu. Preventivně hravou a záživnou formou učím děti zásadám správného stravování. Pro rodiče pořádám besedy s ochutnávkou zdravých svačinek a naplňuji tím heslo našeho spolku

„Zdravé dítě = zdravý dospělý“.

Absolvování odborných kurzů a účasti na konferencích a seminářích:

- IZZS Praha, Poradce pro výživu, Osvědčení o rekvalifikaci, akreditace MŠMT, rok 2015
- Praktická výživa těhotné, kojící a děti 0-6 let, Certifikát  
- Praktická výživa dětí 6-18 let, Certifikát  
- Nové Horizonty Praha, Lektor dalšího vzdělávání, Osvědčení o rekvalifikaci, akreditace MŠMT, Osvědčení o získání profesní kvalifikace rok, 2016
- SUNKINS a.s. - Svět zdraví Praha, Specialista Komplexní nutriční typologie, zdravé výživy a redukce váhy, Certifikát, rok 2016
- Nutris Praha, Specialista na dětskou výživu, Certifikát s mezinárodní platností, který opravňuje k vykonávání pracovní činnosti,
- Kurz akreditovaný AVP ČR rok 2017 
- Člen společnosti pro výživu od roku 2018
- Účast na odborné konferenci FOOD NEWS 2018
- Účast na semináři ke světovému dni výživy 2019
- IZZS Praha, Osvědčení o získání profesní kvalifikace výživový poradce a vykonání zkoušky 2019
- Účast na konferenci Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, SPV Praha 2019

Motto: Mým cílem je spokojený klient.