Marta Jabůrková

Působím ve Středočeském kraji a v Praze. Nabízím jak osobní konzultace tak i spolupráci formou online.

Jsem specialistkou i ve výživové poradně, kde komunikuji prakticky každodenně s klienty s různými potížemi i motivací.

V mé praxi se snažím přistupovat k úpravě stravovacího režimu klientů celostním přístupem.
Vnímám, že je nezbytné navrženou změnu stravovacích návyků vždy podpořit také úpravou životního stylu klienta a také doporučením jak postupně zvyšovat kvalitu “vnitřní rovnováhy” klienta.

Zastávám názor, že hubnutí má být hra a zábava a není to stav dočasný.
Slovo dieta nepoužívám:-)

V mých návrzích jídelníčku preferuji chutné a zároveň jednoduché stravování, nejlépe ze základních a dobře dostupných potravin a pokud možno z domácích zdrojů.

Struktura služby je vždy na dohodě s klientem podle jeho potřeb a cíle.

Profesi se snažím, v případě zájmu klienta, i kombinovat se svým koníčkem, což je aromaterapie aplikovaná v praxi, další info: www.hubnutisvuni.cz

Profesní kvalifikace
- státní zkouška: Výživový poradce (69-042-N) 
- certifikace Life Style kouč ( Nutriacademy s.r.o.)
- roční studium oboru Psychosomatika ( Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ)
- člen Asociace českých aromaterapeutů (studium na Institutu aromaterapie Praha)
- semináře, kongresy a kurzy se zaměřením na stravování s ohledem na typ klienta
(diabetes mellitus, dislipidemie, hypertenze, endokrinologie, imunita, výživa dětí i seniorů,….)
- aktuálně zahájeno studium oboru Klinická nutriční medicína ( Škola klinické Naturopatie)