MUDr. Ondřej Nývlt
prezident Aliance výživových poradců ČR 

Člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO.
Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Výživový poradce.
Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 20 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, přednáší na JČU, na středních a základních školách, ve Škole Klinické Naturopatie a na odborných konferencích.

Místo působení: Praha, Písek

Telefon: +420 602 259 390

E-mail: nyvlt.ondrej@atlas.cz