Ing. et Ing. Vladimír Klescht

- zakladatel, odborným garant a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko Team s.r.o.

- je spoluzakladatelem společnosti Welko Team Slovakia s.r.o. na Slovensku.

- zkušený poradce, kouč i lektor, který se této problematice věnuje již téměř 20 let.

Výživu studoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Nezaměřuje se však pouze na výživu, ale celkově na životní styl, jehož je výživa nedělitelnou součástí a jedním z hlavních pilířů.
Je velkým propagátorem myšlenky, že zdravý životní styl (wellness) není pouze moderní a dočasná záležitost, ale považuje jej za trvalou životní filosofii.
V oblasti poradenství poskytuje výživovým poradkyním v poradnách Institutu zdravého života supervizi v případě složitějších klientů.

Je autorem několik populárně naučných knih zabývajících se jak výživou samotnou, jejími zákonitostmi, tak i otázkami obezity a redukce tělesné hmotnosti, vlivem životního stylu na prevenci předčasného stárnutí a rovněž knihu zabývající se přidatnými látkami v potravinách - tzv. "Éčky".

Publikuje v různých časopisech a na různých webových portálech zabývajících se výživou a životním stylem.
Také píše e-booky, podílí se na mnoha projektech zaměřených na zdravý životní styl a veřejně přednáší.

Podílí se na neustálém vylepšování nutričního softwaru FitLinie, konkrétně verze Welko Edition jakožto odborný garant.

Je odborným spolupracovníkem projektu CEFF a vedoucím lektorem projektu Zdraví v práci.  

Významnou měrou se spolupodílel na tvorbě obsahu hodnotícího standardu a také na zápisu profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací.
Společnost Welko Team se pod jeho vedením stala první autorizovanou osobou v ČR, oprávněnou realizovat profesní zkoušky na tuto profesi. Je členem Etické a vzdělávací komise AVP. 

Místo působení: Brno

Telefon: +420 725 481 032