Zdeňka Trummová

Město působení: Hradec Králové

Telefon: +420 732 651 959

E-mail: zdenkapavlisova@seznam.cz

 

Vzdělání a osvědčení
 - Státem autorizovaná zkouška Nutriční poradce (akreditace Ministerstva zdravotnicí 69-042-N - 2022
 - Profesní rekvalifikace – Kouč (akreditace MŠMT) - 2022
 - Lektor STOB obezitě - 2023
 - Výživa dětí a specifika výživy dítěte s dietním omezením 2023
 - Poruchy příjmu potravy u dětí 2023
 - Specializace v pedagogice (megisterské vzdělání) 2015

 

Poskytované služby
 - Výživové poradenství pro ženy a děti
 - Poradenství zdravého životního stylu pro celé rodiny + koučink zdravého životního stylu
 - Poradenství pro rodiče dětí se sklony k nadváze
 - Poradenství pro rodiče tzv. nejedlíků
 - Přednášková a osvětová činnost pro MC, školy a firmy

 

Motto: Vždy existuje cesta, jen je potřeba ji hledat a objevit.