Podmínky členství v AVP ČR

 •  Vyplnění a odeslání přihlášky za člena AVP. 
   (o dalších následujících krocích bude uchazeč vzápětí informován po vyplnění přihlášky)
   
 • Vyplnění dotazníku pro členství a v rámci toho také doložení osvědčení o vzdělání se
  zaměřením na výživu člověka, tj. absolvování kurzu Výživového poradce, diplom nutričního terapeuta/nutričního specialisty, osvědčení o absolvování zkoušky u autorizované osoby, apod.
 • Odesláním příhlášky a dotazníku pro členství projevení souhlasu se StanovamiKodexem AVP ČR

   

 • Odesláním přihlášky projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů.