Podmínky členství v AVP ČR

  •  Vyplnění a odeslání přihlášky za člena AVP. 
     (o dalších následujících krocích bude uchazeč vzápětí informován po vyplnění přihlášky)
     
  • Vyplnění dotazníku pro členství a v rámci toho také doložení osvědčení o vzdělání se
    zaměřením na výživu člověka (absolvování kurzu Výživového poradce, diplom nutričního terapeuta/nutričního specialisty, osvědčení o absolvování zkoušky u autorizované osoby, apod.).
  • Odesláním příhlášky a dotazníku pro členství projevení souhlasu se StanovamiKodexem AVP ČR

  • Odesláním přihlášky projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů.