Představení členů Výboru AVP ČR

MUDr. Ondřej Nývlt

Prezident AVP ČR, člen Výboru
Člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO. Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Výživový poradce. Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 20 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, přednáší na JČU, na středních a základních školách, ve Škole Klinické Naturopatie a na odborných konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.

Více-prezident AVP ČR, člen Výboru
Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Fér potravina, z.s. “čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians).

Iva Dvorská, DiS.

Předseda Etické a vzdělávací komise AVP ČR, člen Výboru
Je lektorkou v Institutu zdravého života Welko a ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté. Aktuálně se podílí na projektech Překonej sám sebe (zaměřeno na lidi s roztroušenou sklerózou), CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie (projektové dny pro děti v ZŠ, seniory v domovech, certifikace restaurací vařících bez chemie) a podílela se také na projektu Food Revolution Day v Brně jako hlavní ambasador. Spolupracuje s fitness centry, neboť i sebelepší výživa by měla být vždy doprovázena adekvátní pohybovou aktivitou.Razí teorii, že kdo dnes nevěnuje čas a pozornost svému zdraví, bude je muset věnovat později svým nemocem v mnohem větší míře.

Ing. Šárka Hajská

Člen Výboru AVP ČR
Vystudovala hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika. Od roku 2012 je členem Aliance výživových poradců ČR a poradenské činnosti ve výživě se aktivně věnuje. Více než 6 pracovala jako výživová specialistka ve firmě Svět zdraví. Od roku 2014 k výživě a pohybu přidala sebezkušenostní rozvoj zaměřený na zdravou psychiku. Absolvovala několik výcviků různých metod s tím souvisejících a jedné z nich se aktivně věnuje. V současnosti pracuje jako samostatný výživový poradce. Uznává komplexní přístup ke zdraví. Jejím cílem je individuální podpora a spolupráce.

Bc. Ján Staš

Tajemník AVP ČR, člen Výboru
Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.

Představení dalších orgánů spolku

Etická a vzdělávácí komise 

Iva Dvorská, DiS.

Předseda a člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR
Je lektorkou v Institutu zdravého života Welko a ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté. Aktuálně se podílí na projektech Překonej sám sebe (zaměřeno na lidi s roztroušenou sklerózou), CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie (projektové dny pro děti v ZŠ, seniory v domovech, certifikace restaurací vařících bez chemie) a podílela se také na projektu Food Revolution Day v Brně jako hlavní ambasador. Spolupracuje s fitness centry, neboť i sebelepší výživa by měla být vždy doprovázena adekvátní pohybovou aktivitou.Razí teorii, že kdo dnes nevěnuje čas a pozornost svému zdraví, bude je muset věnovat později svým nemocem v mnohem větší míře.

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR
Výživě se věnuje téměř 20 let, napsal několik populárně odborných knih a řadu odborných článků. Působí jako prokurista a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko, jehož je zakladatelem. Kromě výživy se Institut Welko zabývá vzděláváním v oboru fitness a Nordic Walking. Identický Institut založil i na Slovensku, kde velmi výrazně pomohl vzestupu zájmu o problematiku výživy, jenž nespočívá v prodeji doplňků stravy. Mimo lektorskou činnost se v rámci časových možností věnuje i praktickému výživovému poradenství. Jeho cílem je dosáhnout zařazení profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací a následně uznání této profese za živnost vázanou.

Ing. Pavlína Dostalíková, MBA

Člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR

 

Revizní komise

Ing. Petra Schäferová

Předseda a člen Revizní komise AVP ČR
Vystudovala Fakultu Ekonomiky malých a středních podniků na Západočeské univerzitě a dále Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Dlouhá léta úspěšně působila na lektorských a vedoucích pozicích v pojišťovnictví. Po desetiletém působení na pozici obchodní ředitelky se rozhodla pro opuštění finanční sféry a společně s manželem založila společnost zabývající se zdravým životním stylem – Fitkouč, s.r.o. Ve společnosti zastává roli výživového specialisty a osobního kouče, kde úročí své znalosti z oboru výživy získané jednak neustálým sebevzděláváním se v oblasti výživy a dále vzděláním získaným zejména na dalších odborných seminářích. Se svými klienty pracuje komplexně na změně jejich životního stylu včetně hledání a realizace vhodných pohybových aktivit, kde využívá svých sportovních zkušeností z oblasti fitness. (Jako lektorka různých forem aerobiku, instruktorka fitness TONUS). V letech 2012 a 2013 působila jako lektorka výživových kurzů Petra Stacha. Vede vlastní výživové semináře, věnuje se konzultační činnosti se začínajícími výživovými poradci a osobními trenéry.

Mgr. Lea Vršecká

Člen Revizní komise AVP ČR
Vystudovala Jihočeskou univerzitu, zdravotně – sociální fakultu. Dříve se vrcholově věnovala bodyfitenss. V současnosti je výživovou poradkyní a osobní trenérkou s praxí 18 let. Je autorkou i řady dalších odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportu se zaměřením na fitness. Přes 10 let pravidelně přispívá do časopisů Fitness a Svět kulturistiky. Věnuje se i přednáškové činnosti. Její specializací jsou nastávající maminky a ženy po porodu, a také psychomotorický vývoj dětí do 1 roku včetně správné manipulace a handlingu. Jejím cílem je snaha o propojení výživy a pohybu s důrazem na zdraví.

Jiří Vosecký

Člen Revizní komise AVP ČR
Lektor NUTRIS, lektor výživy v 3DFA, silově kondiční trenér a výživový poradce, profesionální hasič. Cílem je navést klienta a ukázat mu, že se dá se svým tělem pracovat a to v každém věku. Limitací může být jen hlava a způsob myšlení.