Představení členů Výboru AVP ČR

MUDr. Ondřej Nývlt

Prezident AVP ČR, člen Výboru
Člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO. Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Výživový poradce. Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 20 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, přednáší na JČU, na středních a základních školách, ve Škole Klinické Naturopatie a na odborných konferencích.

Ing. Hana Střítecká, PhD.

Více-prezident AVP ČR, člen Výboru
Vysokoškolský pedagog, lektor kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva pro školicí střediska Nutris, Welko a Dexter Academy, nutricionista - konzultant pro JBI Sport Fit Studio Kolín a koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvality potravin občanského sdružení Fér potravina, z.s. “čteme etikety za vás“ a jeden z garantů projektu „S dětmi proti obezitě“. Člen několika českých i zahraničních odborných společností (např. Společnost pro výživu, Čs. obezitologická společnost či The European Federation of the Associations of Dieticians).

Petra Havlíková

Předsedkyně Etické a vzdělávací komise

Jan Hloužek

člen Výboru AVP ČR

Rudolf Vzorek

člen Výboru AVP ČR

Představení dalších orgánů spolku

Etická a vzdělávácí komise 

Petra Havlíková

Předsedkyně Etické a vzdělávací komise

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR
Výživě se věnuje téměř 20 let, napsal několik populárně odborných knih a řadu odborných článků. Působí jako prokurista a vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko, jehož je zakladatelem. Kromě výživy se Institut Welko zabývá vzděláváním v oboru fitness a Nordic Walking. Identický Institut založil i na Slovensku, kde velmi výrazně pomohl vzestupu zájmu o problematiku výživy, jenž nespočívá v prodeji doplňků stravy. Mimo lektorskou činnost se v rámci časových možností věnuje i praktickému výživovému poradenství. Jeho cílem je dosáhnout zařazení profesní kvalifikace Výživový poradce do Národní soustavy kvalifikací a následně uznání této profese za živnost vázanou.

Michaela Rybová

Členka Etické a vzdělávací komise

 

Revizní komise

Iva Dvorská

Předsedkyně Revizní komise

Šárka Hajská

Členka Revizní komise

Ondřej Kubesa

Člen Revizní komise