Výhody partnera AVP ČR 


 • Uvedení loga partnera v rámci otevřené i uzavřené FB skupiny (pouze pro aktivní členy, partnery a lektory) a na webu AVP.  
 • Uvedení loga partnera v rámci pravidelných akcí pořádaných pod hlavičkou AVP (odborné Konference, specializované Semináře) ve sborníku/skriptech tištěných na každou akci, na úvodním slidu v průběhu akce apod. 
 • Představení partnera na úvodní stránce webu AVP ČR s možností využití aktivních odkazů (prokliků) a podrobného představení partnera v samostatných záložkách webu. 
 • Představení partnera v rámci členské sekce na webu AVP ČR, s možností zde umístnit svá reklamní sdělení (novinky, plánované a připravované akce apod.) výhradně pro aktivní členy AVP ČR. 
 • Možnost přímého oslovení členské základny AVP ČR formou newsletteru ve frekvenci až 1x měsíčně.
  Newsletter může kromě odborné složky obsahovat také reklamní sdělení, aktivní odkazy na různé informace či produkty apod.
 • Možnost přímé spolupráce s členskou základnou AVP ČR v rámci "speciálních nabídek partnera" - obsahuje nabídku k zvýhodněnému odběru zboží či využívání služeb partnera za "partnerské ceny" či v rámci splnění určitých podmínek, nebo jinou formu spolupráce, která není v rozporu s Odborně-etickým kodexem AVP ČR. Tato nabídka bude po dobu trvání partnerství s AVP ČR permanentně umístněna v členské sekci a kdykoliv dostupná pro všechny aktivní členy AVP ČR. Členové budou o možnosti využití této spolupráce opakovaně informování v rámci newsletteru i uzavřené FB skupiny. 
 • Možnost aktivní prezentace partnera na vybraných akcích pořádaných pod hlavičkou AVP ČR 1x ročně. 
  Standardně zahrnuje možnost umístnění stánku se dvěmi vybranými zástupci firmy v předsálí akce - možnost umístnit rollup do sálu akce, možnost oslovit všechny účastníky akce formou "word of mouth", letáčků, vzorků, ochutnávky produktů apod. 
  O konání dané akce a možnostech prezentace partnera včetně daných podmínek bude partner informován vždy minimálně měsíc před jejím konáním.  

   

  Další možnosti spolupráce nad rámec uzavřené smlouvy po vzájemné domluvě:

 • Spolupráce při tvorbě receptur produktů výživy či doplňků stravy - odborné vyjádření příslušných osob z řad AVP ČR 
 • Otevřené odborné stanovisko AVP ČR k doporučování daných produktů/služeb pro vybrané skupiny obyvatel 
 • Recenze a hodnocení produktů pro komerční účely partnera 
 • Souhrn doporučení pro využití produktu v různých kontextech  
 • Návrh dalších možností uplatnění nabízených produktů či služeb

*Jiné formy spolupráce na návrh partnera a po vzájemné domluvě.