Co je BeetFiT a co přináší

BeetFiT je jediná komplexní online aplikace, která slouží odborníkům v oblasti výživy, pohybu a zdraví v řešení
kompletní agendy v péči o klienty a současně jejich klientům v cestě za zdravým životním stylem
Vše na jednom místě. Dostupné odkudkoliv. S důrazem na úsporu času na obou stranách.

Jak to funguje

V rámci aplikace máte možnost vytvářet výživové plány klientům, šablony stravovacích a pohybových plánů.
Můžete sledovat stravovací návyky klientů a komentovat je, upravovat, navrhovat změny a udělovat
doporučení. Zaznamenávat pravidelná měření a stanovovat cíle klienta.
Aplikace obsahuje nástroj pro záznamy z konzultací s možností vkládání příloh, zasílání skupinových zpráv
klientům, možnost hromadného vkládání šablon do plánů klientů a mnoho dalšího.

Klient má v aplikaci individuální plán, vede si denní záznamy stravy a aktivit, což umožní specialistovi průběžně
kontrolovat jeho stav, být s klientem v kontaktu formou interních zpráv a dávat mu zpětnou vazbu.

Klienti oceňují především online supervizi svého specialisty, kvalitní databázi potravin ale také velkou databázi
vhodných receptů vytvořenou nutričními specialisty a v neposlední řadě databázi registrovaných specialistů.

Proč BeetFiT

• Řešení oboustranné komunikace a kompletní agendy kolem péče o klienty
• Výrazná úspora času, už žádné hledání složek, souborů a zpráv
• Klient vše zapisuje do denního plánu a veškeré výpočty a statistiky řeší BeetFiT
• Klientům můžete stravu a pohyb plánovat individuálně i na základě vlastních šablon
• Vše na jednom místě, přístupné odkudkoliv a kdykoliv
• Systém umožní sledovat a pružně reagovat na aktuální stav klienta
• Podrobné statistiky slouží k optimálnímu vyhodnocení, abyste mohli doporučit vhodnou terapii
• Přístup do databáze potravin, receptů a veřejných šablon plánů, které lze upravit dle vlastních preferencí
• Marketingová podpora pro získávání nových klientů
• Pravidelná setkání specialistů platformy BeetFiT a podpora vzdělávání v oboru