Medivital Centrum, s.r.o.

Firma Medivital Centrum, s.r.o. je distributorem japonské firmy Tanita, producenta tělesných analyzátorů zapožených na BIA metodě.

Investice do těleného analyzátoru Tanita může výrazně zlepšit vaše podnikání a přinést do něj nové impulsy.Připojíte se k tisícům odborníků z řad obezitologie, diabetologie, fitness, nutričních poradců a další zdravotních a fitness odborníků z celého světa, kteří si zvolili technologii Tanita. Budete mít možnost zjistit sami, proč je Tanita světově nejprodávanější v oblasti tělesných analyzátorů založených na BIA technologii.

Co vám přinese tělesný analyzátor Tanita?

Získáte okamžité zhodnocení tělesného složení vašeho klienta jak z hlediska zdraví, tak fyzické kondice. Za méně než 20 vteřin získáte údaje o tělesném tuku, tělesné tekutině, svalové hmotě, útrobním tuku, bazálním metabolismu, metabolickém věku a dalších hodnotách. Naměřené hodnoty jsou porovnány s doporučenými hodnotami Světové zdravotnické organizace. 

Na základě výsledků můžete se svými klienty stanovit cíle, které povedou ke zlepšení jejich zdravotního stavu a fyzické kondice. V průběhu času potom můžete tyto cíle kontrolovat při dalších měřeních a podle výsledů upravovat dietní a fitness programy. Vyhodnocovací software vám umožní na graficky přehledných tiskových sestavách lépe komunikovat se svými klienty a dosáhnout lépe stanovených cílů. Můžete tak snadněji identifikovat oblasti, kde může dojít ke zlepšení a zvýšit tím motivaci klientů.

Vaši klienti si můžou tyto tiskové zprávy odnášet z konzultací a mít své hodnoty složení těla a porovnání se stanovenými cíly neustále k dispozici. Spokojený klient je nejlepší referencí, která vám může přinést další růst vašeho podnikání. S tělesnými analyzátory tak získáváte velký náskok před konkurencí a velký přínos pro vaše klienty.