NUTRIADAPT Weight Management Clinic

NUTRIADAPT Weight Management Clinic je síť franchisových poraden poskytujících služby a prodej prémiových výrobků
v oblasti výživového
poradenství.

Jsme společností, která přináší nejpokročilejší výživový systém zaměřený na řízení hmotnosti člověka. Na základě biochemického screeningu nabídneme nejlepší cestu k vysněné hmotnosti pomocí výživového plánu, který zohledňuje individuální potřeby každého, jako jsou chuťové preference, věk, pohlaví, možnosti stravování, pohyb a další. Měníme zkrátka pohled na výživu člověka.

NUTRIADAPT Weight Management Clinic nahrazuje koncept Světa zdraví, který byl jednou z nejrychleji rostoucích sítí franchisingových provozoven na poli zdraví a zdravého životního stylu v České republice i v zahraničí. Přinášíme tak
novou a účinnější cestu k redukci hmotnosti, která je naprosto revoluční.

Pracovat se svou hmotností je totiž stejně důležité a normální jako například chodit na pravidelnou dentální hygienu. Je správné se o své tělo v různých etapách života starat tak, abyste dokázali naplnit váš cíl a mít tak "RADOST ZE SEBE". My vám s tím rádi pomůžeme.

Naše funkční metoda výživového poradenství se skládá ze tří na sebe navazujících kroků.
V prvním provedeme analýzu složení těla klienta na 
certifikovaném přístroji a doporučíme mu možná vyšetření, která jsou vhodná,
aby absolvoval. Ve druhém kroku analyzujeme získané výsledky z vyšetřeních a pro klienta připravíme cesty a řešení, jak co nejefektivněji dosáhnout stanoveného cíle.
V případě dlouhodobé spolupráce ze strany klienta dojde v 
posledním kroku ke zpracování gramážové kuchařky uzpůsobené na míru a zohledňující klientovi individuální potřeby.
Vše pak budeme probírat na 
pravidelných konzultacích.
Na konci programu klient ví, jak se stravovat a je
schopen se vyznat v potravinách i vlastním těle.