NutriSystem je online aplikace pro výživové poradce, fitness trenéry a jejich klienty, kteří chtějí aktivně kooperovat při dosahování vytýčených cílů.

V aplikaci je možné vytvářet jídelníčky, kontroloval zkonzumované potraviny klienta, získat přehled o jeho sportovních aktivitách a také zaznamenávat výsledky z diagnostických přístrojů a dalších forem měření.
Databáze potravin obsahuje přes 130 tisíc běžně používaných potravin s výživovými hodnotami a obrázky.
Sestavovat jídelníčky můžete tak jak jste zvyklý, nebo jak si přeje váš klient. Jednoduše počtem gramů na den nebo na kilogram tělesné hmotnosti, trojpoměrem, množstvím energie v kcal nebo kJ, podle dnů v týdnu, nebo podle tréninku. Jídelníček lze sestavit i jako variantní podle typu jídla, u kterých má klient vždy na výběr z několika možností.

Díky přehlednému kalendáři a rezervačnímu systému budete mít pod kontrolou všechny činnosti, čímž dokážete poskytnout své služby více klientům ve srovnatelné kvalitě, aniž by vás to stálo neúměrné množství času a energie.

S NutriSystemem vyřešíte vše z jedné aplikace od správy klientů, přes tvorbu jídelníčků, až po fakturaci za vaše služby.