Nutriadapt

Nutriadapt je síť specializovaných poraden zaměřených na výživu člověka pomocí unikátní metabolické diagnostiky.
Osobní výživový plán sestavený na základě výsledků diagnostiky metabolismu zcela zásadně pomáhá jak klientům
nadváhou, tak i sportovcům nebo dětem či diabetikům. 

Diagnostika metabolismu je v poradnách doplňována základní diagnostikou skladby organismu, kterou provádíme na profesionálních přístrojích certifikovaných pro použití ve zdravotnictví, určením míry stresové zátěže a měřením
schopnosti organismu zvládat stres**.
Dále nabízíme možnost biochemického rozboru krve*, který následně vyhodnocuje Vědecko-lékařská rada Světa zdraví s přímým vlivem na finální sestavení vhodného stravování a výživy

pro každého klienta. Využít lze i genetické testování* a převratnou novinku – Analýzu střevního mikrobiomu.

Všechny výše uvedené nástroje dostávají skutečný smysl až v propojení s dlouhodobými konzultacemi a odborným vedením, kdy klient není na své cíle sám, ale má podporu od specialisty, se kterým překoná obtížné momenty.

*zajišťují akreditovaní smluvní partneři | **pro účely nutričního poradenství