Projekt Vzdělávání výživových poradců


Projekt Vzdělávání výživových poradců, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/ 0010823, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Aliance výživových poradců ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.

 

Datum zahájení: 1. 5. 2019

Datum ukončení: 30. 4. 2022

Rozpočet: 2.000.000 Kč