Popisy kurzů


Každý kurz uvedený na stránkách AVP (viz kalendář) má jednopísmenné označení (Z, P, K, S, M, L, A), které umožní rychlou orientaci, o jaký typ kurzu se jedná a pro koho je vhodný. V případě kreditových (K) a specializačních (S) kurzů je také uvedeno, kolik kreditů do celoživotního vzdělávání výživových poradců Kvalifikovaný člen AVP obdrží.

 

Základní kurz výživového poradce („Základní“ = Z)
Jedná se o základní kurz, který je určen pro budoucí výživové poradce a pro Zájemce o členství v AVP (řádným členem AVP se může stát pouze absolvent základního kurzu). Kurz může být akreditovaný (MŠMT, AVP) nebo neakreditovaný. Po absolvování tohoto typu kurzu se Zájemce o členství stává Členem AVP bez kvalifikace. Výživové poradenství by měl vykonávat pod dohledem zkušeného Mentora AVP, který má příslušnou kvalifikaci.

Přípravný kurz na kvalifikační zkoušku u Autorizované osoby („Přípravný“ = P)
Člen AVP bez kvalifikace má v případě zájmu o kvalifikované členství, tedy o vyšší úroveň vzdělání, možnost absolvovat kvalifikační zkoušku u Autorizované osoby. Přípravný kurz slouží k přípravě na tuto zkoušku, kterou je celý kurz zakončen. Kurz je určen jak pro čerstvé absolventy základních kurzů, tak pro VP, kteří kurz absolvovali před delší dobou, vykonávají praxi a chtějí složit zkoušku u Autorizované osoby. Po absolvování zkoušky se absolvent stává Kvalifikovaným členem AVP, který si může budovat svoji vlastní výživově-poradenskou praxi. Je vhodné, aby Kvalifikovaný člen AVP bez dostatečné praxe pracoval po určité období pod dozorem zkušeného Mentora AVP.

Kreditový kurz („Kreditový“ = K)
Kurz určený pro Kvalifikovaného člena AVP, který se pravidelně účastní celoživotního vzdělávání výživových poradců AVP. Za každý kreditový kurz budou účastníkům přiděleny kredity. Kurzy s počty kreditů vyhlašuje AVP na příslušný kalendářní rok (viz kalendář).

Specializační kurz („Specializační“ = S)
Kurz určený pro Kvalifikovaného člena AVP, který se orientuje na určitou odbornou oblast (specializaci) výživového poradenství (výživa sportovní, dětská apod.) a ve své poradenské praxi se specializuje na klienty z této jednotlivé odborné oblasti výživy. Po absolvování tohoto typu kurzu zakončeného zkouškou a případovou studií se účastník stává Kvalifikovaným členem AVP s odbornou specializací na příslušný obor.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentorský kurz („Mentorský“ = M)
Kurz určený pro Kvalifikovaného člena AVP s potřebnou délkou praxe (minimálně 3 roky), který má zájem se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání výživových poradců AVP a formou dohledu a poradenství pomoci novým výživovým poradcům v začátcích jejich samostatné praxe. Po absolvování tohoto typu kurzu zakončeného zkouškou se účastník stává Mentorem AVP.

Lektorský kurz („Lektorský“ = L)
Kurz určený pro Kvalifikovaného člena AVP s potřebnou délkou praxe (minimálně 3 roky), který má zájem se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání výživových poradců AVP jako lektor kurzů. Po absolvování tohoto typu kurzu zakončeného zkouškou se účastník stává Lektorem AVP.

Autorizační kurz („Autorizační“ = A)
Kurz určený pro Mentora AVP nebo Lektora AVP s potřebnou délkou praxe (minimálně 5 let), který má zájem se stát Autorizovanou osobou a provádět kvalifikační zkoušky výživových poradců u Autorizované osoby. Po absolvování tohoto typu kurzu a splnění všech podmínek se účastník stává Autorizovanou osobou.

 

Zájemce o členství v AVP => Z => Člen AVP bez kvalifikace

Člen AVP bez kvalifikace => P => Kvalifikovaný člen AVP

Kvalifikovaný člen AVP => K => Kvalifikovaný člen AVP s dostatečným počtem kreditů

Kvalifikovaný člen AVP => S => Kvalifikovaný člen AVP s odbornou specializací

Kvalifikovaný člen AVP => M => Mentor AVP

Kvalifikovaný člen AVP => L => Lektor AVP

Mentor AVP nebo Lektor AVP => A => Autorizovaná osoba

 

ZPĚT