Jednotlivé úrovně vzdělávání výživových poradců


Člen AVP bez kvalifikace
Je úspěšný absolvent základního kurzu výživového poradce. V případě svého zájmu o kvalifikované členství, tedy o vyšší úroveň vzdělání, se stává čekatelem na kvalifikační zkoušku u autorizované osoby.


Kvalifikovaný člen AVP
Složil kvalifikační zkoušku u autorizované osoby a je povinen se pravidelně účastnit celoživotního vzdělávání AVP. Tato povinnost bude kontrolována přidělováním tzv. kreditů za účast na vzdělávacích akcích vyhlašovaných AVP na kalendářní rok. Při budování své vlastní výživově-poradenské praxe může po určité období pracovat pod dozorem zkušenějšího mentora z AVP.


Kvalifikovaný člen AVP s odbornou specializací 
Absolvuje specializační kurz vypsaný AVP, orientovaný na určitou odbornou oblast (specializaci) výživového poradenství a ve své poradenské praxi se specializuje na jednotlivé odborné oblasti výživy (sportovní, dětská výživa aj.).

 

ZPĚT