Autorizované osoby pro zkoušku 
u Národní soustavy kvalifikací 


Profesní kvalifikace znamená zejména zcela přesnou definici znalostí a dovedností, která musí být dosažena pro získání dané profese. Vhodnou paralelou tak může být přirovnání k „státní maturitě“ – zkoušce s jasně daným obsahem i rozsahem, s podmínkami jednotnými na celém území ČR. V tomto případě jde o zkoušku skládanou u autorizované osoby. 

Kdo je autorizovaná osoba?

Je fyzická či právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje jasně definované podmínky pro dosažení tohoto statutu.
Pro profesi Výživový poradce se tak jedná o osobu, která prokáže své oficiální vzdělání v oboru Výživy člověka, má v tomto oboru patřičnou (standardem definovanou) praxi, a navíc se v této oblasti aktivně věnuje přednáškové/pedagogické činnosti.
Pro představu tak první základní podmínku (oficiální vzdělání v oboru výživy) splňuje například Nutriční terapeut, lékař však nikoli.

Kompletní seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N najdete rovněž na webových stránkách NSK.

Město působení: Hradec Králové

MUDr. Ondřej Nývlt

Autorizovaná osoba
Město působení: Písek, Praha

Welko Team s.r.o.

Autorizovaná osoba
Město působení: Brno

Iva Dvorská, DiS.

Autorizovaná osoba
Město působení: Praha

Ing. Monika Bartolomějová

Autorizovaná osoba
Město působení: Praha

NutriAcademy, s.r.o.

Autorizovaná osoba
Město působení: Praha