Autorizované osoby pro zkoušku 
u Národní soustavy kvalifikací 


Profesní kvalifikace znamená zejména zcela přesnou definici znalostí a dovedností, která musí být dosažena pro získání dané profese. Vhodnou paralelou tak může být přirovnání k „státní maturitě“ – zkoušce s jasně daným obsahem i rozsahem, s podmínkami jednotnými na celém území ČR. V tomto případě jde o zkoušku skládanou u autorizované osoby. 

Kdo je autorizovaná osoba?

Je fyzická či právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje jasně definované podmínky pro dosažení tohoto statutu.
Pro profesi Výživový poradce se tak jedná o osobu, která prokáže své oficiální vzdělání v oboru Výživy člověka, má v tomto oboru patřičnou (standardem definovanou) praxi, a navíc se v této oblasti aktivně věnuje přednáškové/pedagogické činnosti.
Pro představu tak první základní podmínku (oficiální vzdělání v oboru výživy) splňuje například Nutriční terapeut, lékař však nikoli.

Kompletní seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N najdete rovněž na webových stránkách NSK.

Město působení: Hradec Králové Kontakt: stritecka@email.cz

MUDr. Ondřej Nývlt

Autorizovaná osoba
Město působení: Písek Kontakt:nyvlt.ondrej@atlas.cz

Welko Team s.r.o.

Autorizovaná osoba
Město působení: Brno Kontakt:vladimir.klescht@seznam.cz
Ing. Monika Bartolomějová

Ing. Monika Bartolomějová

Autorizovaná osoba
Město působení: Praha Kontakt:bartolomejovam@gmail.com

NutriAcademy, s.r.o.

Autorizovaná osoba
Město působení: Praha Kontakt:info@nutriacademy.cz
Město působení: Praha,Prostějov Kontakt:daniela@nutricentrum.cz