Vize a cíle


Aliance výživových poradců ČR® (AVP) byla a je první a největší profesní sdružení výživových poradců v ČR. Posláním AVP je celoživotní vzdělávání poradců, dohled nad dodržováním Etického kodexu výživového poradce a pořádání profesních konferencí.

Základním smyslem a posláním AVP je vytvořit standardy kvality a rozsahu poradenských služeb poskytovaných veřejnosti v oblasti výživy tak, aby služby poskytované členy AVP byly na srovnatelné a hlavně vysoké úrovni.

AVP jako jeden z členů pracovní skupiny Hodnotící standard, Profesní kvalifikace PK 1- výživový poradce - kvalifikační úroveň 5 se snaží o vytvoření standardizované zkoušky u autorizované osoby, která by zaručila stejné minimální znalosti výživových poradců a tím je odlišila od „pouhých“ prodejců potravních doplňků.

Dalším z cílů AVP je vytvořit fungující systém celoživotního vzdělávání výživových poradců v obecné i specializované rovině. Rovněž je snahou vytvořit webový portál obsahující podložené informace k současným otázkám ve výživě a výživovém poradenství.