Správná péče o mikrobiom
pro fyzické i duševní zdraví

2. ročník Konference Aliance výživových poradců

13. 10. 2018
lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně
Komenského náměstí 2, č.p. 200

Pro koho je konference určena:

  • Aktivní výživové poradce AVP
    Jako součást jejich tzv. celoživotního vzdělávání
  • Výživové poradce, Nutriční terapeuty a další pracovníky v oblasti výživy
    za účelem seznámení se s aktuálními tématy a trendy v oblasti výživy a výživového poradeství, zpracovanými uznávanými odborníky ve výživě
  • Vyznavače tzv. zdravé výživy
    za účelem vzdělání a osvojení si konkrétních výstupů z Konference pro svou každodenní praxi

Konference bude věnována především oblasti lidské mikrobioty (dříve mikroflóra), jejíž vliv na naše fyzické a duševní zdraví nabývá na ohromné významnosti v kontextu se všemi oblastmi lidského života. 

Hlavním cílem Konference je ukázat, jak lze vhodnou skladbou výživy, využitím suplementace a dalších postupů velmi pozitivně ovlivnit a podpořit jednotlivé oblasti lidského zdraví a životosprávy, včetně prenatálního a postnatálního období, zdraví dětí, sportovní výkonnosti a prevenci vůči mnoha civilizačním nemocem.

Jednotlivé přednášky tak obeznámí posluchače s nejnovějšími poznatky v této oblasti, jejichž praktická aplikace přináší prokazatelné výsledky na poli vědy, medicíny a výživového poradenství.  

Na konferenci vystoupí lékaři, dlouholetí a zkušení odborníci v oblasti výživy, výživového poradenství a zdravotní prevence. 

Také se zde představí řada předních českých i mezinárodních firem z oblasti výživy, které vás obeznámí s novinkami na poli zdravotní prevence a optimalizaci fyzického i duševního výkonu. Můžete se těšit na pestré vzorky, ochutnávky a nabídky další spolupráce. 

 *Veškeré Vaše dotazy směřujte na info@aliancevyziva.cz 

 

PROGRAM KONFERENCE:

 

8:30 - 9:00    Registrace účastníků  

 


 

9:00 – 9:15    Ing. Ivan Mach, CSc. 

Zahájení konference: postavení a směřování AVP ve výživovém poradenství v ČR. 


 

9:15 – 9:45    MUDr. Dana Maňasková

Výživa v prenatálním a postnatálním období: vliv přirozeného porodu a (ne)kojení na následné fyzické a duševní zdraví dítěte, jak se vhodně připravit na početí, vhodné doplňky stravy v prenatálním a postnatálním období

 


 

9:45 – 10:15    Ing. Hana Poskočilová

Partnerská prezentace firmy Goldim: Potraviny pro speciální výživu, nutriční výhody využití kozího mléka.  


 

10:15 – 10:45   Ing. Hana Střítecká, PhD. 

Zdravý dětský jídelníček: jak vhodně vybírat mezi potravinami určenými pro děti, limitní množství rizikových látek v dětském jídelníčku.   


 

 10:45 – 11:00   Coffee Break, prezentace partnerů konference

 


 

11:00 – 11:30   Ing. Ivan Mach, CSc. 

Výživa a sportovci: jak posílit vstřebávání živin a biologickou dostupnost potravin a doplňků stravy, prevence zánětů střev a dalších zdravotních komplikací způsobených vysokou sportovní zátěží či nevhodnými stravovacími postupy  


 

11:30 – 12:00   PharmDr. Richard Pfleger

Mikrobiota, výživa a duševní zdraví: jaké potraviny, resp. složky potravin prokazatelně škodí duševnímu zdraví dětí i dospělých, jak předcházet mnoha mikrobiotou zprostředkovaným duševním poruchám a nemocem, potraviny s pleiotropním účinkem na fyzické i duševní zdraví


 

12:00 – 12:30    Ing. Janka Trebulová

partnerská prezentace firmy Sepea: Jak reagovat ve výživovém poradenství na vzrůstající výskyt potravinových alergií a intolerancí – co jsou to potravinové alergie, intolerance a senzitivity, jaké rizika znamenají pro současnou populaci, možnosti jejich objektivního stanovení a zhotovení vhodného jídelníčku  


 

12:30 – 13:30    Pauza na oběd,  prezentace partnerů konference

 


 

13:30 – 14:00    MUDr. Ondřej Nývlt

Zkušenosti s klienty SZ: praktická aplikace nejnovějších poznatků z oblasti v oblasti zdraví a prevence, jaké účinné metody se poradcům nabízejí ve výživově poradenské praxi.


 

14:00 – 14:30    Bc. Pavel Grasgruber

Porovnání odlišných způsobů stravování na celkové zdraví populačních skupin: jaké jsou společné znaky prevence moderních civilizačních nemocí, praktická doporučení pro skladbu jídelníčku.


 

14:30 – 15:00    Ing. Ivan Mach, CSc.

Závěr konference: shrnutí hlavních výstupů a jejich praktická aplikace ve výživovém poradenství

 

Přednášející


Ing. Ivan Mach, CSc.

prezident AVP, odborný garant kurzů Nutris
Již od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice. Za tu dobu napsal a lektoroval nespočet odborných i populárně-naučných knižních publikací, článků, skript a přednášek. Ve své praxi je znám především jako popularizátor fitness a zdravé výživy „na všech frontách“. Prezident české Aliance výživových poradců a odborný garant certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris .

MUDr. Dana Maňasková

asistující lékař-dietolog v Centru preventivní medicíny Praha
Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s praxí na mnoha odděleních, převážně s tématikou výživy. V současné době je částečně na rodičovské dovolené, překládá a tlumočí libovolná medicínská témata z angličtiny a němčiny, pracuje v Centru preventivní medicíny a zároveň je školitelem a výživovým poradcem systému Metabolic balance.

Ing. Hana Poskočilová

spolumajitel firmy Goldim, odborník pro speciální výživu
Spoluautorka 19 patentů, užitných vzorů a 248 receptur potravin pro speciální výživu, včetně kojeneckých mlék a kaší na bázi kozího mléka. Po absolvování VŠCHT, roční studijní stáže a postgraduálního studia na téže škole pracovala jako výzkumný pracovník VÚ mlýnsko-pekárenského průmyslu a VÚ potravinářského průmyslu. Od r.1992 je spolumajitelkou vývojové a výrobní společnosti, kde z pozice výkonné ředitelky řídí i skupinu firemního vývoje.

Ing. Hana Střítecká, PhD.

předseda Etické a vzdělávácí komise AVP, lektor a pedagog
Povoláním vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Obrany v Hradci Králové, členka výboru Aliance výživových poradců ČR i lektorka kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Je známá také svými aktivitami v rámci projektu „s dětmi proti obezitě“ a v rámci sdružení „Zdravá potravina“

PharmDr. Richard Pfleger

výživový poradce, farmakolog, autor receptur doplňků stravy a léčiv
Během své bohaté kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Mimo to se věnuje také konzultační činnosti se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých specifických typů onemocnění.

Ing. Jana Trebulová

výživový poradca NUTRI FOOD PLAN, odborný zástupce firmy Sepea
Absolventka Střední zdravotnické školy v Trenčíně obor zdravotnický laborant. Ve studiu pokračovala na SPU v Nitře v oboru Vědecká výživa lidí. Patří mezi první absolventy v tomto oboru. Po ukončení svého studia nastoupila ve společnosti Novartis jako medicínský reprezentant. Blíže k výživě se dostala ve společnosti Nestlé, kde pracovala jako medicínský reprezentant výživy dětí a novorozenců. V minulosti spolupracovala také s INTERKLINIK Vital jako výživový poradce v odborném grantu projektu EU na změnu životního stylu. Spolupráce pokračuje i v současnosti. Vedla kurzy vaření v Radost vařit - Škola vaření v Polus pod názvem "Zdravá bleskovka" a "mňamka pro nejmenší".

MUDr. Ondřej Nývlt

lékař – výživový poradce, předseda vědecko-lékařské rady Světa zdraví
Předseda vědecko-lékařské rady Světa zdraví. Dřive pracoval v IKEM na kardiochirurgii, prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp a Dohme. Nyní se věnuje vzdělávání specialistů Světa zdraví. Jeho úkolem je spojovat poznatky moderní medicíny s výživovým poradenstvím. Taktéž se účastní vývoje nových doplňků stravy. "Jako lékař jsem přesvědčen, že výživa je skutečným klíčem ke zdraví. Když náš organizsmus dostane vše, co potřebuje, poradí si i s řadou problémů sám".

Bc. Pavel Grasgruber

výzkumný pracovník Masarykovi univerzity v Brně
V rámci své práce na Fakultě sportovních studií v Brně se zaměřuje na výzkumy v oblasti antropologie (antropometrická studie středoškolské mládeže v Dinárských Alpách v bývalé Jugoslávii), životního stylu (aktuální projekt na středních školách ve 4 moravských krajích), a různými dalšími tématy, které se zabývají vztahy mezi tělesným vzrůstem, obezitou, stravováním, neinfekčními chorobami a fyzickou aktivitou.

Nečlen AVP
790 Kč
cena platí od 1.9. do 11.10.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
Vstup na konferenci
Certifikát o absolvování konference
Sborník konference
Občerstvení v průběhu celé akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference
Nečlen AVP
890 Kč
při koupi vstupenky na místě
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
Vstup na konferenci
Certifikát o absolvování konference
Sborník konference
Občerstvení v průběhu celé akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference

*V případě jakýchkoliv problémů s platbou nám neváhejte sdělit Vaši účast na mail info@aliancevyziva.cz a vstupné uhradit přímo na místě

**Pro koupi vstupenky na místě nám svou účast prosím sdělte minimáně 24 hod. před konáním akce (na mail info@aliancevyziva.cz) z organizačních důvodů 

Informace 


Místo

Masarykova univerzita v Brně Komenského nám. 2, 602 00 Brno-střed Posluchárna č. 200

Doprava

Z hlavního nádraží tramvají číslo 4 (směr Náměstí míru), vystoupit na zastávce Komenského náměstí, která je přímo před vchodem do budovy. Pokračovat k posluchárně č.200. Pěšky: z dopravního uzlu Česká se vydáte kolem Ústavního soudu směrem k Červenému kostelu, a hned za ním a za druhým přechodem pro chodce se ocitnete před budovou fakulty. Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše

Parkování

Parkovací dům poblíž rektorátu, nebo na parkovací ploše u Janáčkova divadla (cca 5 minut pěšky od budovy LF).

Partneři Konference


Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz