Lepek - vše co potřebujete vědět

odborný seminář 

4. 5. 2019 

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK - Praha
José Martího 31, Praha 6 
učebna U 2, 3. patro


Pro koho je Seminář určen

  • Aktivní výživové poradce AVP
    jako součást jejich tzv. celoživotního vzdělávání a rozšírění svých kompetencí k doporučování daných výživových intervencí
  • Výživové poradce, Nutriční terapeuty, Fitness trenéry a další pracovníky v oblasti výživy a životního stylu
    za účelem seznámení se aktuálními poznatky v oblasti oblasti lepku, zpracovanými uznávanými odborníky ve výživě
  • Vyznavače tzv. zdravé výživy a aktivního přístupu ke svému zdraví
    za účelem rozšíření svého vzdělání a osvojení si konkrétních znalostí a dovedností využitelných ve své každodenní praxi

Na semináři vystoupí řada špičkových odborníků, kteří vás na základě současných poznatků a své bohaté praxe zasvětí do problematiky lepku v širším kontextu zdraví, nemocí a jejich prevence. Výstupem pak budou jasné závěry respektující moderní vědecké poznatky a praktické doporučení pro různé skupiny obyvatelstva.    

Tradičně se zde představí partneři AVP – řada předních českých firem na trhu se speciální výživou a doplňky stravy, zaměřených především na optimalizaci fyzického i duševního výkonu. 

Součástí semináře budou také vzorky od partnerů semináře, hlavní výstupy formou pdf a Certifikát o jeho absolvování. 

 


PROGRAM KONFERENCE:

 

8:30 - 9:00    Registrace účastníků  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9:00 – 9:30    Ivan Mach

Zahájení semináře a úvod do problematiky: historie lepku, jeho potravinové zdroje, význam a postavení v jídelníčku lidí 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

9:30 – 10:30  Dana Maňasková

Jaká jsou skutečné rizika konzumace pro širokou veřejnost: alergie a senzitivita na lepek - prevalence a incidence, stravování osob citlivých na lepek a možnosti prevence celiakie 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


10:30 – 11:00   Coffee Break, prezentace partnerů semináře

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11:00 – 12:00   Iva Hoffmanová

Další možné hrozby konzumace lepku: neceliakální gluténová senzitivita - co říká věda a výživová praxe, možnosti diagnostiky, jaké jsou možné výhody a potenciální rizika spojena s vysazením lepku. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12:00 - 13:00    Přestávka na oběd

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

13:00 -14:00    Hana Střítecká 

Výskyt lepku v potravinách: jak široký je jeho výskyt v běžně dostupných potravinách a obsah v jídelníčku nejen českých konzumentů, jaké jsou zcela nečekané zdroje lepku, jak se dá zdravě lepek omezovat, nebo se mu zcela vyhnout

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

14.00 – 15:00   Richard Pfleger

Další otazníky a souvislosti kolem lepku: lepek a možné poruchy autistického spektra, potenciální hrozby a negativa konzumace lepku nejen u vybraných rizikových skupin   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:00 – 15:15   Ivan Mach

Závěr semináře: shrnutí hlavních výstupů semináře a jejich praktická aplikace v širších kontextech vybraných skupin obyvatel

 


Přednášející


PharmDr. Richard Pfleger

výživový poradce, farmakolog, autor receptur doplňků stravy a léčiv
výživový poradce, farmakolog, autor receptur doplňků stravy a léčiv Během své bohaté kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Mimo to se věnuje také konzultační činnosti se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých specifických typů onemocnění.

MUDr. Dana Maňasková

asistující lékař-dietolog v Centru preventivní medicíny Praha, specializace na preventivní programy, obezitologii a na genetiku
Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s praxí na mnoha odděleních, převážně s tématikou výživy. V současné době je částečně na rodičovské dovolené, překládá a tlumočí libovolná medicínská témata z angličtiny a němčiny, pracuje v Centru preventivní medicíny a zároveň je školitelem a výživovým poradcem systému Metabolic balance

Ing. Hana Střítecká, PhD.

předseda Etické a vzdělávácí komise AVP, lektor a pedagog
Povoláním vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Obrany v Hradci Králové, členka výboru Aliance výživových poradců ČR i lektorka kurzů zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Je známá také svými aktivitami v rámci projektu „s dětmi proti obezitě“ a v rámci sdružení „Zdravá potravina“

MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.

lékařka II. Interní kliniky - Ambulance gastroenterologie, odborník na lepek
Vystudovala medicínu na 1. Lékařské fakultě UK. Pracuje jako odborná asistentka a vedoucí lékařka lůžkového oddělení zaměřeného na gastroenterologii na 2. interní klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Zabývá se problematikou celiakie a chorob vyvolaných glutenem, věnuje se abdominální sonografii a hepatologi.

Ing. Ivan Mach, CSc.

prezident AVP, odborný garant kurzů Nutris
Již od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice. Za tu dobu napsal a lektoroval nespočet odborných i populárně-naučných knižních publikací, článků, skript a přednášek. Ve své praxi je znám především jako popularizátor fitness a zdravé výživy „na všech frontách“. Prezident české Aliance výživových poradců a odborný garant certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris .

Nečlen AVP
690 Kč
Vstup na seminář
Certifikát o absolvování semináře
Občerstvení
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference
Nečlen AVP
790 Kč
Pro platbu na místě
Vstup na seminář
Certifikát o absolvování semináře
Občerstvení
Ochutnávky a vzorky od partnerů konference

Informace 


Místo

FTVS UK v Praze, učebna U 2  (3.patro), José Martího 31, Praha 6 

Doprava

Trasa A od stanice metra Dejvická tramvaj 20, 26 směr Divoká Šárka, zastávka Nad Džbánem nebo Vozovna Vokovice.

Parkování

Bezplatně – před budovou UK FTVS Za poplatek – na zvláštní povolení přímo v areálu UK FTVS (omezený počet)

Kontakt

Výbor AVP ČR

vybor@aliancevyziva.cz

Partneři Semináře


Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz