Notice: Undefined index: content in /var/www/installWH/wp-theme-mioweb3/modules/visualeditor/elements-print.php on line 2974

Využití moderních výživových směrů a trendů v praktických kontextech a souvislostech

3. ročník Konference AVP ČR

2. 11. 2019, Praha 

0
VYPRODÁNO

Proč Konference AVP

 • Špičkoví odborníci a popularizátoři v oblasti specifického využití různých způsobů stravování pro konkrétní účely
 • Posouzení (ne)vyhodnosti určitých způsobu stravování v kontextu dané specifické situace - pro různé věkové skupiny, zdravotní stav, míru pohybové aktivity, sportovní zaměření, individuální "metabolickou typologii", atd.
 • Odborné závěry a doporučení (v souladu s tzv. Evidence based medicine/nutrition) odborníků, kteří se dané oblasti zároveň PRAKTICKY věnují
 • Bohatá výstavka partnerů Konference - možnosti navázání kontaktů, vzorky, ochutnávky ...
 • Celkem 13 let působení na poli výživy a sdružování Výživových poradců-profesionálů napříč ČR a SR

Pro koho je tato Konference určena

 • Aktivní výživové poradce, Nutriční terapeuty, Fitness trenéery a další pracovníky v oblasti výživy
  jako součást jejich celoživotního odborného vzdělávání a rozšírění svého pracovního portfolia
 • Aktivní zájemce o výživu, zdraví a prevenci, a podporu své výkonnosti díky využití různých způsobů stravování
  za účelem rozšíření svého vzdělání a osvojení si konkrétních doporučení využitelných ve své každodenní praxi

PROGRAM KONFERENCE

 

8:30 - 9:00    Registrace účastníků  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9:00 – 9:10   Hana Střítecká (moderátor Konference)  

Oficiální zahájení Konference _____________________________________________________________________________________________________________________________________

9:10 – 9:45   Ondřej Nývlt 

Úvod do problematiky moderních výživových směrů. 

Které výživové směry mají smysl v patřičných kontextech v rámci našich zeměpisných a kulturních podmínek; jaké ortodoxní výživové směry mají oporu v klinických studiích; co na to "říká" praxe klinického testování klientů ve výživovém poradenství ; jaké jsou teoretické a empirické východiská základních výživových principů v naší moderní

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9:45 – 10:20   Jan Vyjídák

Můžeme omezováním příjmu sacharidů skutečně dosáhnout trvalé změny hmotnosti a úpravy zdravotního stavu?

Jaké jsou nejnovější poznatky o (ne)výhodách nízkosacharidové stravy v kontextu různých zdravotních komplikací (metabolický syndrom); jaké jsou její reálné výsledky v praxi; kdy se vyplatí sacharidy redukovat a proč; jaké jsou specifika tohoto způsobu stravování a jakým nejčastějším omylům se vyhnout.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10:20 – 10:30   Otázky a odpovědi k prvnímu bloku přednášek 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                10:30 – 10:55   Coffee Break, prezentace partnerů Konference

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10:55 – 11:30   Marie Skalská  

(Ne)Smyslnost různých výživových směrů a trendů u sportující mládeže.

Jaké jsou nejčastější chyby ve výživě sportující mládeže; proč často inklinují k různým výživovým alternativám a moderním trendům; jaké jsou možné výhody a rizika ortodoxního následování určitého výživového směru; na co by se měli mladí sportovci nejen ve své výživě primárně zaměřit a jak v praxi ověřit správnost jejich postupů (možnosti objektivní i subjektivní diagnostiky). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11:30 -12:05   Katarína Vaculík

Pomůže „očista“ v zlepšení našeho zdravotního stavu a výkonnosti?

Proč v sobě máme zakořeněné tendence se různými způsoby „očišťovat“; jaký je (tradiční) význam různých staro-nových „očistných“ forem (půsty, hladovění, bylinné čaje a extrakty, apod.); které tyto formy jsou dle současných poznatků potenciálně prospěšné, a které naopak značně rizikové pro naše zdraví; jaké jsou objektivně prokázané účinné metody řízené detoxikace v širším slova smyslu; možnosti využití specifických bylin či nástrojů moderní naturopatie s pozitivním vlivem na detoxikační a antioxidační systémy v lidském těle. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12:05 – 12:15   Otázky a odpovědi k druhému bloku přednášek 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         12:15 - 13:15    Přestávka na oběd

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

13.15 – 13:50   Richard Pflegr

Praktické využití nízkosacharidové a ketogenické stravy ve sportu.

Historie a původní význam ketogennní diety; hlavní důvody jejího uplatňování ve (vrcholovém) sportu; jaké jsou (objektivně měřitelné) potenciální výhody této stravy nejen ve sportu; jak principiálně správně aplikovat ketogenní dietu abychom maximalizovali její výhody a minimalizovali možná rizika; co není ketogenní stravování a jakým hlavním chybám se v praxi rozhodně vyhnout.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

13:50 – 14:25   Martin Jelínek  

Může být vegetariánství či veganství odpovědí na některé zdravotní (a jiné) problémy současné populace?

Proč je rostlinná strava stále více populární napříč celým spektrem západní populace; jaké jsou její potenciální zdravotní a další benefity; jakým lidem typologicky může tento způsob stravování vyhovovat a kdy může naopak škodit; jak individuálně vhodně a dlouhodobě udržitelně provozovat tento způsob stravování.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

14:25 – 14:35   Otázky a odpovědi k třetímu bloku přednášek 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                              14:35 - 15:00   Coffee Break 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:00 - 15:30   Petr Fořt 

Názory a komentáře experta na různé výživové směry a možnosti jejich praktické aplikace.

Jaký je pohled experta na moderní využívání různých výživových směrů a trendů ve výživovém poradenství a mezi širokou veřejností? Kam se ubírá naše stravování a jakým způsobem bychom měli o naší výživě začít přemýšlet? 
Komentáře jednoho z největších expertů na výživu v ČR, autora mnoha známých publikací a receptur doplňků stravy, mimo jiné také autora známé publikace "K čemu jsou nám diety".  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:30 – 15:45   Otázky a odpovědi k čtvrtému bloku přednášek 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

15:45 – 16:00   Ondřej Nývlt 

Závěr konference: Shrnutí hlavních výstupů z Konference a možnosti jejich zařazení v běžné praxi

*Případná zména programu vyhrazena 

Přednášející

MUDr. Ondřej Nývlt

Více-prezident AVP ČR, předseda Eticko-vzdělávací komise AVP
Je členem Společnosti pro výživu a Vědecko-lékařské rady společnosti SUNKINS - Svět zdraví. Je Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Výživový poradce. Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM a prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 20 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání specialistů Světa zdraví a dalších výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, přednáší na JČU, na odborných konferencích a v kurzech pro výživové poradce.

Mgr. Jan Vyjídák, LL.M. MSc.

advokát a nezávislý poradce v oblasti výsledků lékařské péče a procesní optimalizace ve zdravotnictví
Od roku 2016 spolupracuje s českými a slovenskými lékaři mimo jiné i v rámci zdravotnického think-tanku Globopol. Během studia ve Velké Británii se věnoval zdravotnickému právu a řízení ve zdravotnictví. Následně pak spolupracoval s předními britskými lékaři a nemocničními týmy na zlepšování zdravotní péče. Společně s kolegy z nemocnice Papworth Hospital získal cenu Association for Business Psychology za nejlepší transformační projekt roku 2015. Specificky se zaměřuje na medicínu a výživu založenou na důkazech, zdravotnická data, klinické a epidemiologické studie a také obecně na problematiku spojenou s inovacemi ve zdravotnictví a s fungováním zdravotnických systémů. Je zakladatelem webu Neslazeno.cz, který chce být nejspolehlivějším zdrojem kvalitních informací o nízkosacharidové stravě v českém jazyce. Je také spoluautorem odborných článků na téma nízkosacharidové stravy a průmyslového zpracování potravin.

MUDr. Marie Skalská

Zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu
Lékařka zabývající se sportovní medicínou a nutricí v pražském Centru sportovní medicíny www.centrumsportmed.cz, lektorka workshopů aktivního životního stylu www.profitinstitut.cz, přednášející na FTVS UK, instruktorka cvičebních lekcí, maminka 3 rostoucích sportovců. Ve své přednášce se zaměří na hlavní zásady, CO a KDY patří do jídelníčku rostoucího sportovce, tak aby podával optimální výkon na hřišti ve škole.

Dr. Katarina Vaculik, ND, RN

Naturopatická lékařka
Kanadská doktorka Katarina Vaculík si pozitivní vztah k přírodní medicíně postupně získala skrz osobní a pracovní zkušenosti. Dlouhodobě žije v Kanadě, kde nejdříve vystudovala jako zdravotní sestra a pracovala v nemocnici na jednotce intenzivní péče (JIP) a později na Intravenózní infuzní klinice, kde se specializovala na léčbu autoimunitních chorob pomocí biologických léků. Její neustály zájem o anatomii a fyziologii lidského těla ji přivedl k rozhodnutí pokračovat ve svém vzdělávání, tentokrát na vysoké škole celostní medicíny v Torontu. Po dalších 4-letech intenzivního studia oboru „Naturopathic Doctor“ na škole „Canadian College of Naturopathic Medicine“ získala nejen vzdělání a titul Naturopathic Doctor (ND) ale též pochopení a respekt pro lidské tělo, mysl a duši a jejich nerozlučnost.

PharmDr. Richard Pfleger

výživový poradce, farmakolog, autor receptur doplňků stravy a léčiv
Během své bohaté kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Mimo to se věnuje také konzultační činnosti se zaměřením na specializovanou sportovní výživu, anti-aging výživu a výživu u určitých specifických typů onemocnění.

Ing. Matin Jelínek

Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC, autor aplikace ZOFapp
Výživový poradce, autor sedmi knih a nutriční aplikace ZOFapp, která slouží jako osobní a rodinný asistent stravování. Výživě v praxi se věnuje již 20 let, zaměřuje se na celostní poznání s cílem individuálního přístupu ke stravě. Je autorem a lektorem kurzů zabývajících se vztahem kvality stravování a zdraví, které každoročně absolvuje tisíce zájemců z celého světa."

RNDr. Petr Fořt

přední český expert na výživu a využití různých výživových směrů
Odborník ve výživě s praxí v klinické biochemii, imunochemii a především sportovní fyziolog, biochemik a dietolog vrcholového sportu s 20tiletou praxí. Autor vědeckých prací, zabývajících se fyziologií, biochemií a výživou ve vrcholovém sportu. Autor 23 knižních publikací, věnovaných celé oblasti výživy. Více než 20 let praxe jako autor receptur speciálních doplňků stravy, posledním je „společenský funkční nápoj Smarty“. Angažuje se v popularizaci zdravé výživy, v řešení obezity a dětské výživy, připravuje kritickou analýzu aktuální výživy a specifických výživových stylů.

Vstupenky 

Běžná cena
1090 Kč
platí do 31.10.
Vstup na Konferenci
Certifikát o absolvování Konference
Výstupy z přednášek formou pdf
Občerstvení v průběhu akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů Konference
Bežná cena
1190 Kč
platí od 1.11. a pro platbu na místě
Vstup na Konferenci
Certifikát o absolvování Konference
Výstupy z přednášek formou pdf
Občerstvení v průběhu akce
Ochutnávky a vzorky od partnerů Konference

Další informace 

Místo

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3-Žižkov, posluchárna RB 209 (vstup přímo do Rajské budovy z ulice Italská - zastávka autobusu č. 135) nebo z hlavních vhodu Staré budovy a dále po informačních cedulích přímo v budově školy.

Doprava

Od stanice metra Hlavní nádraží (trasa C) pěšky cca 15 minut, nebo tramaví číslo 26, 15, 9 do zastávky Husinecká. ............................................................... Dále možnost ze stanice metra Náměstí Míru (trasa A) busem 135 , nebo stanice Florenc (trasa B,C) rovněž busem 135 do zastávky nám. Winstona Churchilla - přímo u vstupu do budovy školy z ulice Italská.

Parkování

Přímo na nám. Winstona Churchilla před Starou budovou VŠE (zdarma). Možnost je také parkovat v postranních ulicích, kde se nacházejí fialové a modré zóny s parkovacími hodinami. ............................................................. Další možností je najít vhodné parkování na Praze 2, Praze 3 (či jiných částech dle Vašich preferencí) a zbytek dojít MHD (zastávky přímo u školy).


Ján Staš

kontaktní osoba
email: aliance@aliance-vyziva.cz, 777 632 267

Partneři Konference


Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz