AVP ČR má svého nového prezidenta

Dne 24.6.2019 proběhla v Praze za účasti rozšířeného Výboru a dalších členů Valná hromada AVP.
Součástí programu byla mimo jiné záležitosti také prezentace činnosti AVP ČR v minulém období, a plán dalších kroků v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí o AVP jak u laické i odborné veřejnosti.

V závěru jednání Valné hromady vystoupil zakladatel a v tu dobu činný prezident AVP ČR Ing. Ivan Mach, CSc., který všechny zúčastněné informoval o svém odstoupení z funkce prezidenta AVP i člena Výboru, především z rodinných důvodů.

Ve svém prohlášení zmiňuje:

„Velmi rád bych se v dalším období věnoval více jiným činnostem, hlavně rodině, kterou brzy čeká další přírůstek. Založení, činnost a vedení AVP pro mě po předcházejícím zaměstnání znamenaly další
desetiletou periodu v mém pracovním životě. AVP nyní čeká mnoho důležitých aktivit a posunů, které jistě zvládnou kolegové z Výboru i pléna.

Rád budu dále působit jako čestný člen AVP, poradce a lektor.“

Ing. Ivan Mach, CSc.


V rámci této změny tak muselo proběhnout několik důležitých administrativních kroků, zejména pak volba nového Prezidenta a Místoprezidenta AVP ČR, změna sídla apod.

Dne 30.9. tak po letní pauze opět zasedl Výbor, který v rámci řádného hlasování zvolil svého nového Prezidenta. Tím se většinovým počtem hlasů stal MUDr. Ondřej Nývlt, původně Místoprezident AVP.
Do funkce Místoprezidenta AVP ČR byla většinovým počtem hlasů zvolena
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Z důvodu nově uvolněné pozice ve Výboru i Eticko vzdělávací komisi (MUDr. Nývlt z důvodu zvolení do funkce prezidenta již dále nebude působit členem a Předsedou EVK) byly členové AVP ČR požádáni o zaslání návrhů vhodných kandidátů na tyto nově uvolněné pozice.
Z návrhů členů vzešlo několik kandidátů, kteří se svou nominací do příslušných orgánů souhlasí. V nadcházejících dnech proběhnou řádné volby nového člena Výboru a EVK v rámci členské základny AVP ČR korespondenční cestou.


Vyjádření nového prezidenta AVP ČR, MUDr. Ondřeje Nývlta k odstoupení Ing. Macha:

“ S panem Ing. Machem se znám již více než 5 let a vždy jsem si vážil jeho zapálení pro věc. Jako zakladatel a dlouholetý Prezident Aliance výživových poradců ČR se neustále snažil o zvyšování odborné úrovně výživového poradenství a pod jeho vedením AVP ČR dosáhla řady úspěchů. Těmi posledními bylo schválení Profesní kvalifikace VP a získání dotace pro další vzdělávání zaměstnanců členů a partnerů AVP ČR.

Jsem rád, že jsem měl tu možnost s panem ing. Machem spolupracovat, a jsem velice poctěn jeho důvěrou, když mě doporučil jako svého nástupce. Vždy pro mě bude člověkem, který udělal velice mnoho pro zvyšování odborné úrovně výživového poradenství v České republice.“

MUDr. Ondřej Nývlt


Pevně věříme, že se nám i v novém složení bude dařit každý den zdárně posouvat misi AVP ku předu, úspěšně realizovat vizi předního českého profesionálního spolku výživových poradců a neustále kvalitně vzdělávat naše členy k vyšší odbornosti a kompetencím.

Za celý rozšířený Výbor přejeme Ing. Machovi pouze jen to nejlepší v jeho dalších životních etapách a jsme rádi, že bude pořád naší součástí jako čestný člen a rádce v důležitých otázkách našeho dalšího směřování.

Tagy:
Student VŠE v Praze oboru Behaviorální ekonomie a psychologie. Také student školy Klinické Naturopatie oboru Západní fytoterapie. Aktivní výživový poradce a trenér od roku 2013, pravidelný lektor kurzů zaměřených na výživu, sportovní výživu a doplňky stravy. Sekretář a člen Výboru Aliance výživových poradců, garant pro vědeckou činnost. V minulosti spolupracoval na vývoji receptur a prodeji doplňků stravy. Autor odborných článků a publikací v oblasti výživy a sportovní výživy.
Komentáře